WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU 2019

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie:
1. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
2. Integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
WYKAZ OFERT W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO /Lp.-Wnioskodawca-Tytuł zadania publicznego-Przyznana kwota dotacji-Forma realizacji zadania publicznego/:
1.Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko – „Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz organizacja Tradycji Świątecznych w środowisku osób niepełnosprawnych” – 4 500 zł,- wsparcie.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Bohaterów Getta 1, 57-300 Kłodzko – „Integracja w Solcu Zdrój” – 3 800 zł,- wsparcie.
3. Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku ul. Wolności 59, 57-300 Kłodzko – „Mikołaj Integracyjny 2019” – 9 000 zł,- powierzenie.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „S.P.D. i M.N.”, ul. Zdrojowa 11, 57-522 Długopole Zdrój – „Integracja poprzez rekreację i wypoczynek” – 5 000 zł,- wsparcie.
5. Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna ul. Armii Krajowej, 57-300 Kłodzko – „Aktywność i integracja – życiową szansą osób niepełnosprawnych” – 4 000 zł, - wsparcie.
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy ul. Lipowa 7, 57-320 Polanica Zdrój – „Wycieczka integracyjna Polanica –Topacz – Wrocław” – 3 210 zł, - wsparcie.
7. Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI” ul. Wojska Polskiego 16, 57-300 Kłodzko – „Wyjazd integracyjny do Wrocławia” – 3 800 zł, - wsparcie.
8. Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Świerkowa 24, 57-550 Stronie Śląskie – „Zobaczyć Nasze polskie Morze Bałtyckie –spełnienie marzeń osób niepełnosprawnych” – 4190 zł, - wsparcie.
9. Stowarzyszenie „Bądźmy Sobą” ul. Starobystrzycka 12/4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka – „Miejska Legenda” – 3 000 zł, -wsparcie.
10. Noworudzkie Stowarzyszenie AMAZONKI KINESIO ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda – „Społeczna Integracja Osób Niepełnosprawnych” – 4 500 zł, -wsparcie.
WYKAZ OFERT W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO:
1. Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa Zdrój – „Promocja twórczości artystycznej utalentowanych osób z niepełnosprawnością poprzez organizację XIX Targów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Kudowie Zdroju oraz VII Festiwalu Spotkania Radością Malowane w Polanicy Zdroju” – 8 500 zł, - wsparcie.
2. Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety”, pl. Jagiełły, 57- 300 Kłodzko – „1.zajęcia z kijkami nordic walking, 2. zajęcia warcabowe zakończone V Mistrzostwami Kłodzka” – 5 592 zł, - wsparcie.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Bohaterów Getta 1 57-300 Kłodzko – „Gimnastyka w wodzie na krytej pływalni” – 5 400 zł, - wsparcie.
4. Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku ul. Wolności 59, 57-300 Kłodzko – „Jestem zdrowy i aktywny – integracyjny wyjazd turystyczno-rekreacyjny osób niepełnosprawnych do Lądka Zdrój” – 7 155 zł, - wsparcie.
5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy ul. Lipowa, 57-320 Polanica Zdrój – „Gim-nastyka w basenie i ćwiczenia” – 3384 zł, - wsparcie.
6. Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna ul. Armii Krajowej, 57-300 Kłodzko – „Zwiedzanie Ziemi Opolskiej” – 7 620 zł, - wsparcie.
7. Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI” ul. Wojska Polskiego 16, 57- 300 Kłodzko – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 7 000 zł, - wsparcie.
8. Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Świerkowa 24, 57-550 Stronie Śląskie – „Szlakiem miejsc sakralnych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” – 5 101 zł, - wsparcie.
9. Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „SPRAWNI RAZEM” ul. Warty 70, 57-300 Kłodzko – „Współorganizacja obozu sportowego osób niepełnosprawnych intelektualnie w Niechorzu w dniach 20-30 lipiec 2019 r.” – 4 470 zł, - wsparcie.
10. Noworudzkie Stowarzyszenie AMAZONKI KINESIO ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda – „Organizacja rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – 5 778 zł, - wsparcie.

Wydania: