SPOTKANIE W STAROSTWIE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW NA PRAWO JAZDY

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
batch_DSC_0575.jpg
batch_DSC_0586.jpg

W starostwie w Kłodzku spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Wałbrzycha z przedstawicielami z Ośrodków Szkolenia Kierowców z Kłodzka oraz Ziemi Kłodzkiej. Omówiono nowe zmiany przepisów prawnych w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Przedyskutowano codzienne problemy zgłaszane przez OSK. Podsumowano też bieżące wyniki zdawalności na prawo jazdy w powiecie kłodzkim.
Jeszcze przed spotkaniem przedstawiciele WORD-u: dyr. Mariusz Szmiel, egzaminator nadzorujący Wojciech Stasia oraz kierownik oddziału terenowego w Kłodzku Ireneusz Michalak rozmawiali ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem i etatowym członkiem Zarządu Piotrem Marchewką, m.in. o możliwości poszerzenia zakresu egzaminów na prawo jazdy, realizowanych w Kłodzku.
W pierwszej kolejności miałyby to być kat. motocyklowe czyli A, A1, A2, AM – które zostałyby niejako przywrócone po kilkuletniej przerwie, a w dalszych planach kat. zawodowe – C, D, C+E, T.
Na spotkaniu ze szkołami jazdy, Dyrektor WORD poinformował o planach i możliwościach w zakresie rozszerzenia działalności na terenie miasta Kłodzka, oraz o czynnikach je warunkujących – m.in. opinia prawna z Urzędu Marszałkowskiego czy też znalezienie/przystosowanie odpowiedniej lokalizacji na terenie miasta. Egzaminator nadzorujący omówił zmiany jakie są projektowane w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców tj. m.in. takie, które mówią o konkretnej godzinie rozpoczęcia egzaminu przez osobę zapisaną na egzamin w danym dniu – co w zasadzie jest już realizowane obecnie w WORDzie Wałbrzyskim i jego oddziałach terenowych w Kłodzku i Świdnicy, czy też zapis jaki ma się pojawić, że egzaminator będzie mógł przeprowadzić dziennie nie więcej niż 8 egzaminów praktycznych (dzisiaj przeprowadza ok. 10). Spowoduje to, że osoba na swój dzień egzaminu będzie czekała znacznie dłużej. Kolejna nowość to umożliwienie zdawania egzaminu na kat. AM osobom niepełnosprawnym czterokołowcem lekkim oraz to, że przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana oprócz tych dokumentów, które w niektórych sytuacjach jest obowiązana złożyć dzisiaj, będzie również musiała dostarczyć zaświadczenie o odbyciu szkolenia uzupełniającego jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym to szkolenie było przeprowadzone lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.
Egzaminator nadzorujący pogratulował instruktorom powiatu kłodzkiego wysokiej zdawalności jaką uzyskują ich kursanci w oddziale terenowym WOR-D-u w Kłodzku. Ze statystyk za okres od początku tego roku do maja wynika, że egzamin praktyczny za pierwszym razem zdaje niemal połowa osób (44,28%). Zdawalność większości Ośrodków Szkolenia Kierowców kształtuje się powyżej 40%, a są ośrodki które mają ok. 80% zdawalności w kłodzkim WORDzie. Generalnie osoby zdające egzaminy
w Kłodzku lepiej radzą sobie na placu manewrowym niż osoby przystępujące do egzaminów w Wałbrzychu, czy też Świdnicy. Podane też zostały najczęstsze błędy popełniane przez zdających. I tak trzy pierwsze miejsca to odpowiednio: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu, nieprawidłowa zmiana kierunku jazdy w lewo. Zasygnalizowano możliwość uczynienia miasta jeszcze bardziej przyjaznym dla zdających, ale i dla innych uczestników ruchu, poprzez poprawę widoczności znaków poziomych i pionowych. Kierownik oddziału terenowego w Kłodzku WORDu Wałbrzyskiego omówił sprawy organizacyjne takie jak: możliwość zapisu na egzamin bez wychodzenia z domu czyli przez internet lub telefonicznie, możliwość poćwiczenia jazdy przez kandydata na kierowcę na stanowiskach egzaminacyjnych placu manewrowego WORD i na pojazdach egzaminacyjnych pod opieką swojego instruktora. Poruszony został również temat czasu oczekiwania na egzamin od momentu zapisu. Pierwsze wolne miejsca na egzamin praktyczny dostępne są w ciągu 5-7 dni, natomiast na teorię – w ciągu 1-3 dni. Terminy otwierane są około 30 dni do przodu, tak więc jest duży wybór. Dodatkowo istnieje możliwość zdawania w dniu zapisu lub przy wyniku negatywnym jeszcze raz tego samego dnia. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny – najczęściej we wtorki jest możliwość powtórzenia egzaminu jeszcze raz w tym samym dniu bądź zdawania bezpośrednio po zapisie, jeżeli oczywiście osoba zdająca tak chce i czuje się na siłach. Z egzaminami praktycznymi wygląda to tak, że na każdy przeznaczone jest około 45 min. Jeżeli z jakichś przyczyn powstaje wolny czas na przeprowadzenie dodatkowego egzaminu i jest osoba chętna aby z tego skorzystać, to jest wpisywana w takie miejsce. Takimi przyczynami są najczęściej niezgłoszenia się na egzamin lub uzyskanie wyniku negatywnego w jednym z pierwszych zadań na placu manewrowym, bez możliwości lub chęci kontynuowania egzaminu przez kandydata na kierowcę.
Po przedstawicielach WORD-u głos zabrał kierownik wydziału komunikacji Robert Leszkiewicz sprawujący z ramienia Starosty nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców. Omówione zostały planowane zmiany w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i prowadzenia OSK. Zmiany są obecnie na etapie projektów i nie jest wiadomym czy zostaną wdrożone. Następnie poruszono problemy zgłaszane przez OSK związane ze szkoleniem kandydatów na kierowców oraz prowadzoną dokumentacją.
W spotkaniu uczestniczyli również Maciej Awiżeń – starosta kłodzki oraz Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Wydania: