Przygotowania dokumentacji na drogę Świerki - Włodowice

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Odnosząc się do publikacji artykułów w prasie oraz pism mieszkańców Dworki, Krajanów, Sokolica, Świerki, Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na względzie zły stan drogi Świerki – Włodowice, dzięki poczynionym oszczędnościom w budżecie powiatu w innych obszarach, na sesji w maju wprowadził do budżetu – zadanie, polegające na wykonaniu mapy do celów projektowych dot. drogi Świerki-Włodowice. Przewidziany koszt przygotowania mapy to 46 tys. zł, dotyczy odcinka blisko 10 km drogi.
W chwili obecnej trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy tej mapy, termin wykonania zadania 30.10.2019 r. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, przewidywany koszt to 120 tys. zł, i to zostanie zadanie wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2020, co z kolei pozwoli na jesień przyszłego roku, na złożenie wniosku na I etap zadania do Funduszu Dróg Samorządowych, pod warunkiem, że zostanie ogłoszony nabór wniosków. Jeżeli inwestycja otrzyma wsparcie, to zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
27 maja br. na spotkaniu w starostwie, Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego wraz z panią Adrianną Mierzejewską wójt Gminy Nowa Ruda, szczegółowo omówili plany inwestycyjne i remonty dróg, które ze względu na zły stan wymagają prac remontowych. Omówiono priorytetowe inwestycje, które miałyby być wykonywane w pierwszej kolejności, na których gminie również zależy. Zostały ustalone wspólne działania oraz wyrażona chęć pani Wójt w partycypowaniu w kosztach, w taki sposób, żeby zadania miały szanse być wykonane. Bez udziału gminy, powiat sam nie jest w sanie wykonać wszystkich niezbędnych remontów dróg ze względu na ograniczoną ilość środków.

Wydania: