Koncertowe zakończenie roku szkolnego

Autor: 
Barbara Prasał
chór.jpg

W ostatnim czasie Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowała kilka ciekawych koncertów. Uczniowie występowali w popisach, stanowiących naturalne zwieńczenie roku szkolnego, sami natomiast – wraz z innymi miłośnikami muzyki – mogli podziwiać niezwykłe umiejętności zaproszonych instrumentalistów i wokalistów.
26 kwietnia w szkolnej auli melomani wysłuchali koncertu Tria Gdańskiego w składzie: Paweł Kukliński (skrzypce), Krzysztof Sperski (wiolonczela), Anna Prabucka-Firlej (fortepian). Tym mistrzowskim występem zainaugurowano XXVI Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych. Wykładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku, specjalizujący się w odnajdywaniu i przywracaniu praktyce koncertowej zapomnianych dzieł muzyki polskiej, wykonali utwory Karola Kurpińskiego, Franciszka Mireckiego, Fryderyka Chopina, Emanuela Kani i Ludomira Michała Rogowskiego. O prezentowanych kompozycjach barwnie opowiadał prof. Krzysztof Sperski.
Trzy tygodnie później, 16 maja, odbył się koncert z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Adama Maklakiewicza. Wspaniali wykonawcy, związani z Akademią Muzyczną w Poznaniu: Barbara Tritt (sopran), Hanna Lizinkiewicz (fortepian) i Piotr Kosarga (skrzypce) zaprezentowali różnorodne, bardzo ciekawie brzmiące dzieła nieco zapomnianego twórcy, który działał w I połowie XX w. Muzycy uczcili również Rok Stanisława Moniuszki, wprowadzając do programu koncertu dwie pieśni tego kompozytora. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała także utworów Fryderyka Chopina i Grażyny Bacewicz.
Kolejny koncert miał miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, a jego wykona-wcami byli przede wszystkim uczniowie i nauczyciele bys-trzyckiej placówki muzycznej. W piątek 14 czerwca sympatyków szkoły zaproszono na doroczny Koncert dla Przyjaciół, który tym razem – w nawiązaniu do jubileuszu 700-lecia miasta – odbył się pod hasłem „Chórem dla Bystrzycy”. Dziewczęcy Zespół Wokalny „Con Grazia” pod dyrekcją Renaty Fiałkowskiej-Dumy zaprezentował swój nowy, bardzo atrakcyjny, repertuar. Pięknie brzmiał też śpiew szkolnego chóru dziecięcego. Na instrumencie klawiszowym akompaniowała niezawodna Elżbieta Malinowska. W koncercie gościnnie wzięły udział dwa zespoły: Bystrzycki Kwartet Gitarowy Szkoły Muzycznej II stopnia, prowadzony przez Witolda Kozakowskiego oraz kilkunastoosobowy Zespół Instrumentalny Młodych Muzyków Ziemi Kłodzkiej, z pasją wykonujący popularne utwory muzyki rozrywkowej i klasycznej.
Wszystkie koncerty znakomicie wpisały się w działalność bystrzyckiej szkoły, która rozwija zdolności artystyczne dzieci i młodzieży, wychowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, ale też szerzy kulturę muzyczną w środowisku lokalnym.

Wydania: