Funkcjonariusze policji rozpoczynają akcję „Bezpieczne wakacje 2019”

Autor: 
inf. Wioletta Martuszewska

Celem akcji jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży wypoczywającym na terenie naszego powiatu, korzystających z zorganizowanych i niezorganizowanych form wypoczynku.
W ramach realizacji programu podczas wakacji policjanci będą m.in.:
• eliminować z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących,
• zwracać uwagę na stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci,
• egzekwować przestrzeganie ograniczenia prędkości,
• przeprowadzać kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek (z uwzględnieniem trzeźwości kierujących, stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, czasu pracy kierowcy oraz posiadania przez niego wymaganych dokumentów),
• kontrolować strzeżone i niestrzeżone akweny wodne,
• sprawdzać miejsca sprzedaży alkoholu w zakresie legalności posiadanych zezwoleń, a także pod kątem sprzedaży nieletnim,
• kontrolować miejsca gromadzenia się nieletnich wykazujących objawy demoralizacji,
• sprawdzać miejsca, gdzie dzieci i młodzież spędzają czas wolny, np. podwórka, place zabaw, „dzikie” miejsca biwakowania itp.

Wydania: