Fachowcy na lokalnym rynku pracy

Autor: 
inf. Rafał Olecha

Projekt o wartości 2 014 354,94 zł realizowany będzie wspólnie przez Fundacje Krzyżowa i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki. Fundacja i Szkoła zawarły porozumienie o wspólnym aplikowaniu o środki Unijne, czego efektem jest pozyskanie dofinansowania. Projekt obejmie uczniów i nauczycieli Budowlanki. Nasza placówka prowadzi kształcenie zawodowe ponadgimnazjalne na różnym poziomie i jest jedną ze szkół zawodowych w Powiecie.
Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów naszej szkoły na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli nauki zawodu poprzez:
• organizację praktycznych form nauczania w postaci staży zawodowych u pracodawców dla 100 uczniów za co dostaną wynagrodzenie 2000 zł brutto;
• organizację szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi TIK i metod doradztwa zawodowego;
• organizację szkoleń branżowych dla nauczycieli poszczególnych zawodów;
• organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów:
-operator wózków widłowych;
-uprawnienia SEP do 1kV;
-kurs operatorów koparko ładowarki;
-kurs pierwszej pomocy;
-prawo jazdy kat B
• stypendia naukowe dla uczniów do 540 zł brutto miesięcznie;
• kursy przygotowawcze do matury;
• doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy;
• organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
• realizacja zajęć specjalistycznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
• wyjazd młodzieży: Targi Poznańskie, Dolnośląski Festiwal Nauki;
• Efektem realizacji projektu będzie:
podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodych doposażenie szkolnych pracowni do nauki zawodu.
Projekt będzie realizowany w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami.
W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne. Projekt jest realizowany w terminie 3.09.2019-31.08.2021 r.

Wydania: