10-lecie placówki Straży Granicznej w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
s2.jpg
s3.jpg

Na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyła się wyjątkowa, gdyż podwójna, uroczystość w związku z 10-leciem powstania placówki Straży Granicznej w Kłodzku oraz 28-leciem powstania służby Straży Granicznej w naszym kraju.
W uroczystości udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele władz państwowych – obecny był senator RP Aleksander Szwed, przedstawiciele samorządów lokalnych, powiat kłodzki reprezentowali starosta kłodzki Maciej Awiżeń oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka. Władze gminy reprezentował wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Sejmik Województwa Dolnośląskiego reprezentował radny Stanisław Jurcewicz. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis reprezentował prezes Zarządu Czesław Kręcichwost. Obecni byli również przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego.
Na okoliczność tak podniosłej ceremonii, prowadzący, komendant Straży Granicznej w Kłodzku, ppłk SG Piotr Piekarski awansował na wyższe stopnie nominowanych podwładnych, wręczył również specjalne podziękowania w postaci okolicznościowych ryngrafów oraz znaczków pamiątkowych dla zasłużonych samorządowców oraz wybranym przedstawicielom pozostałych służb i pracownikom cywilnym. Uhonorowani zostali m.in. nasi samorządowcy: Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Danuta Trojan – pracownik referatu zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym w Kłodzku, dyrektor kłodzkiego ZOZ – Jadwiga Radziejewska oraz Michał Piszko – burmistrz Miasta Kłodzka, którego reprezentował wiceburmistrz – Wiesław Tracz.
Specjalne podziękowania od Starosty Kłodzkiego odebrali: pani Alicja Dudzic, kpt. SG Dorota Banyś, sierż. sztab. SG Michał Zadwórny, st. referent Placówki Straży Granicznej w Kłodzku – Marlena Nowakowska. Starosta Kłodzki w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pozostałym funkcjonariuszom za ich codzienny wkład dla bezpieczeństwa i ciężką pracę. Pogratulował niezliczonych sukcesów w walce z przestępczością zorganizowaną. Podziękował też służbom za bardzo dobrą dotychczasową współpracę z władzami powiatu.

Wydania: