ZIEMIA KŁODZKA W OPISACH JOSEPHA KÖGLERA

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
Malgorzata_Kanecka.jpg

Ks. Joseph Kögler uznawany jest za jednego z najwybitniejszych historiografów Ziemi Kłodzkiej. Ponad 200 lat temu, w oparciu o oryginalne źródła, podjął się opracowania kronik miast, wsi i parafii wspomnianego terenu. Duża część tych opisów pozostała w rękopisach, część wydrukowało wydawnictwo Franza Augusta Pompejusa (XIX w.). Dzisiaj poszczególne kroniki dostępne są głównie dzięki współczesnemu wydawnictwu dra Dietera Pohla (XX/XXI w.). Tam też, w drugim tomie, znajduje się tekst poświęcony historii Dusznik. Dotychczas nie doczekał się on przekładu na język polski. Jego opracowaniem zajął się dr hab. Grzegorz Kowal, a efekty opublikowane zostały w XII tomie „Rocznika Muzeum Papiernictwa”. Materiał spotkał się ze sporym zainteresowaniem, co skłoniło dusznickie Muzeum do zorganizowania w dniu
9 kwietnia seminarium poświęconego Josephowi Köglerowi.
W sesji referatowej prof. dr hab. Marek Cetwiński odpowiadał na pytanie „Czy badania historiografii są nam potrzebne?”; Krystyna Oniszczuk-Awiżeń zaprezentowała spuściznę Köglera; prof. dr hab. Bogusław Czechowicz nakreślił tło kulturowe czasów kronikarza zestawiając „wielkie ideały epoki” z „codziennością prowincjonalnego księdza”; dr hab. Grzegorz Kowal opowiedział o uwarunkowaniach przekładu tekstu na język polski, a dr hab. Maciej Szymczyk przedstawił Köglera opisanie Dusznik, w tym młyna papierniczego. Część referatową zamknęła dyskusja. Podczas seminarium zaprezentowane zostały pamiątki związane z Josephem Köglerem, udostępnione przez miłośnika lokalnej historii Dariusza Giemzę oraz proboszcza parafii w Ołdrzychowicach Kłodzkich ks. Stefana Łobodzińskiego. Zdumiewa dziś bogactwo kronikarskiego dorobku Köglera, który swoją pasją zajmował się przecież jedynie w chwilach wolnych od duszpasterskiej posługi. Jednocześnie lektura jego dzieł zaskakuje szczegółowością i skrupulatnością zapisów. Dzięki nim wiedza o dziejach kłodzkiego mikroregionu mogła zostać znacznie poszerzona. Popularyzacji postaci autora oraz właśnie tej wiedzy, której jego dorobek nam dostarcza, publikacja w „Roczniku” oraz seminarium zorganizowane przez Muzeum Papiernictwa miały służyć.
Muzealne spotkanie z Köglerem zostało dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach starań o wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Patronat honorowy nad seminarium objęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz starosta kłodzki Maciej Awiżeń, którego na seminarium reprezentowała Małgorzata Kanecka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Wydania: