Szczytna - rozmowa z burmistrzem p. Jerzym Królem

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- ... to już pół roku urzędowania na stanowisku burmistrza. Czy dobrze się czujesz na tym stanowisku?
- Bycie burmistrzem to dla mnie całkiem nowa sytuacja. Jest dużo spraw, o których nie miałem dostatecznej wiedzy a które rozstrzyga burmistrz. Do tej pory zajmowałem się głównie pozyskiwaniem pieniędzy z zewnątrz na dofinansowywanie projektów. Jednak dzięki współpracownikom wiele tematów załatwianych jest jak należy. Generalnie jestem zadowolony, że pełnię taką funkcję teraz w Gminie. Mam nadzieję, że moja kadencja (dop. red. kadencje) zapisze się na dobre w historii Szczytnej.
- No to przejdźmy do twardej rzeczywistości... co z inwestycjami....
- Co do inwestycji i wiążących się spraw z tym zadaniem, najważniejsze to zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na które to plany mieszkańcy czekają już od lat. Co prawda uchwały w tym temacie były podejmowane ale z ich realizacją było różnie.
- Działania bieżące?
... O ile chodzi „o teraz”, to złożyliśmy wniosek na kwotę 300 tys. zł na utworzenie Dziennego Domu Seniora, który mieściłby się w budynku przy ul. Kościelnej 6. Złożyliśmy również wniosek do Funduszu Dróg Lokalnych na remont/przebudowę ulic: Szpitalna, Kołłątaja, Kopernika. Całkowita wartość tej inwestycji to ok. 2,5 mln zł.
Jesteśmy także w trakcie opracowywania wniosku o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w byłej świetlicy przy ul. Pocztowej 9. Jak powstanie będzie pierwszym na terenie Powiatu Kłodzkiego.
- Cel i rola do spełnienia przez tego typu zakład?
- Zasadniczym celem Zakładu będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym bądź nieznacznym stopniu niepełnosprawności oraz utworzenie bazy noclegowej dla 20 osób niepełnosprawnych, którzy będą mogli sprawniej się poruszać na wózkach inwalidzkich korzystając z toru do nauki jazdy w naszym Centrum Aktywnego Sportu i Rehabilitacji Ruchowej im. ks. Benedykta Nar-locha.
- Problemy Gminy na ten czas?
- Podstawowy problem naszych mieszkańców całej Gminy to brak wody. Mu-simy rozwiązać ten problem jak najszybciej i skutecznie. Jeżeli chodzi o ul. Batorów nastąpił postęp rozmów z dyrekcją Parku Narodowego Gór Stołowych. Gmina przejmie od Parku teren, na którym znajduje się ujęcie wody zasilające Batorów i b. Hutę. Jak już przejmiemy ten teren, to zostanie zlecona dokumentacja projektowa na wykonanie nowej sieci wodociągowej dla ulic: Batorów i Kryształowej. Trwają rozmowy z gminą Polanica-Zdrój na temat wspólnej modernizacji wodociągu ul. Dębowej w Szczytnej i ul. Wiejskiej w Polanicy-Zdroju, dla których gmina Szczytna dostarcza wodę. Czeka nas wykonanie wodociągu od ujęcia na Górze Anny do ul. Wolności oraz modernizacja ujęcia wody na Zaciszu. Ogłoszony został również przetarg na modernizację ujęcia wody w Łężycach, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku również podczas remontu i modernizacji ul. Dębowej, będzie wymiana wodociągu oraz gazociągu.
Otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze środków Urzędu Marszałkowskiego dotację na wybudowanie 600 m odcinka drogi w Niwie łączącej gminę Szczytna z gminą Radków (bezpośrednia droga do wieży na Suszynie). Złożyliśmy także wniosek do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na przebudowę parkingu przy ul. Leśnej (niedaleko Przedszkola i byłej huty).
- Co z kanalizacją w Gminie?
- Szczytna miasto w zasadzie kanalizację ma. W Gminie jest gorzej. I to ze względu na bardzo duże trudności techniczne (skały), jak i z powodu małej gęstości zabudowy. Oczywiście, w ramach możliwości będziemy takie kanalizacje budować, choć muszę tu powiedzieć, że niektórzy mieszkańcy, którzy mają możliwość podłączenia się do kanalizacji, tego nie robią.
- A co z gazyfikacją Gminy?
- Rozmawiamy z PGNiG o rozbudowie sieci gazowniczej. Aktualnie zebraliśmy dodatkowe ankiety od mieszkańców ulic: Łąkowej, Bobrownickiej, Leśnej, Zamkowej, Batorowa i Kryształowej w tej sprawie. Ankiety zostaną przesłane Wydziałowi Infrastruktury PGNiG, które stanowią również podstawę do negocjacji.
- To ile te negocjacje mogą trwać? Miesiące, lata...?
- Liczymy na przychylność Firmy, na zrozumienie, że nie uda się zmniejszyć zapylenia bez wymiany źródeł ciepła – szczególnie w blokach i domach wielorodzinnych. Aby było ekologicznie musimy mieć również dostateczny dostęp do gazu. Nie powiem – PGNiG wykazuje zainteresowanie tym tematem ale stawia warunek by i Gmina dołączyła się do kosztów wykonywania gazociągów w wys. ok. 800 tys.
- Jest to możliwe?
- W obecnej sytuacji Gminy nie jest to możliwe.
- Jak układa się współpraca Gminy z podmiotami zewnętrznymi?
- Bardzo dobrze, tak z gminami oś-ciennymi jak i Parkiem Narodowym Gór Stołowych i Nadleśnictwem Zdroje. Odświeżyliśmy również współpracę z naszym partnerskim Międzychodem.
- Trochę marzeń...
- Marzy mi się uchronienie od zapomnienia naszej, hutniczej historii. Będę się starał o utworzenie Centrum Historii Szkła Kryształowego wraz z muzeum. Być może także linii produkcji szkła dla pasjonatów... To jest stosunkowo realne marzenie przy współpracy z bliźniaczą hutą w Stroniu, która podzieliła także nasz los.
- Dziękuję.
(rozmowa nieautoryzowana)

Wydania: