Rośliny chronione Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf. M. Karp
Giża Rośliny Chronione.jpg

W piątek, 12 kwietnia odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej interesujące spotkanie, podczas którego otwarta została wystawa fotografii dra Wojciecha Giży, pt.: Rośliny chronione Ziemi Kłodzkiej i Sudetów. Pan Giża wygłośił też prelekcję, połączoną z prezentacją swoich wydawnictw.
Dr  Wojciech Giża  – biolog, fotograf i krajoznawca, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje głównie książki przyrodnicze i krajoznawcze. Mieszka i pracuje w Złotym Stoku. Publikacje naukowe zamienił na wydawnictwa popularnonaukowe promujące rodzimą przyrodę. Od 13 lat jest autorem i wydawcą książek m.in. o roślinach chronionych. Do tej pory ukazały się: „Rośliny chronione ziemi ząbkowickiej”, „Rośliny chronione ziemi kłodzkiej”, „Rośliny chronione Wrocławia i powiatu wrocławskiego”, „Storczyki Polski – etymologia”, „Rośliny chronione Sudetów”. Jego książki to pierwsze opracowania tego typu w historii wymienionych obszarów. Ich dodatkową zaletą jest to, że dotyczą obszarów, w których na co dzień żyją lokalne społeczności, dzięki czemu można samodzielnie je odkryć i stworzyć własną galerię portretów gatunków, które rosną w najbliższym sąsiedztwie.
Rośliny odznaczają się dużą różnorodnością, pięknymi barwami, kształtami i zapachami, dają pożytek zwierzętom oraz człowiekowi, ale są zazwyczaj mijane obojętnie, a opisywane są jeszcze rzadziej. Wiadomości o ich biologii, ekologii, etymologii, wykorzystywaniu w magii, zabobonach, ziołolecznictwie, lekach, przyprawach, deserach, kosmetykach, budownictwie, architekturze, religii, symbolice etc., czyli krótko mówiąc etnobotanice, są znikome. A wiedza o tym np.: które rośliny potrafią liczyć, co łączy pokrzyk wilczą jagodę z okulistą i mandragorą, kruszczyki z kapustą, widłaki z dzwonami, aptekarzami oraz kominiarzami, może w znakomity sposób uatrakcyjnić wędrówkę i poznanie rodzimej flory. Łatwiej wtedy również o zapamiętanie mało atrakcyjnych informacji dotyczących ochrony gatunkowej i zagrożenia wymarciem. Te i wiele innych informacji usłyszeliśmy podczas prelekcji połączonej z pokazem zdjęć. Przy okazji otwarcia wystawy można było kupić książki z autografem Autora.

Wydania: