Finał VI edycji Olimpiady Budowlanej we Wrocławiu ZSP nr 1 w Kłodzku

Autor: 
Rafał Olecha
02.jpg

W finale VI edycji Olimpiady Budowlanej we Wrocławiu, która odbyła się 5-04-2019, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku Wojciech Bandyk zajął II miejsce. Olimpiada zorganizowana była przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W olimpiadzie uczestniczyło 42 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski, m.in. z Krakowa, Zielonej Góry czy Rzeszowa. Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje postawa Wojtka Bandyka, który po zaciętej rywalizacji zajął drugie miejsce. Miejsce to zostało uhonorowane nagrodami rzeczowymi i możliwością studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 2 semestry studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo. Ucznia przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr. inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał dyplom okolicznościowy.
Serdecznie gratuluję sukcesu. Dziękuję Wojciechowi za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.

Wydania: