A co tam w Różanym Dworze...słońce i pogoda, kwitnący sad,,, promocje, promocje

Autor: 
Monika Maciejczyk
Spotkanie Moniki Maciejczyk z Prezesem Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich - Wojciechem Majem 19.02.jpg

Moja nowa funkcja w Zarządzie Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku jako osoby odpowiedzialnej za promocję, to wielkie poszukiwanie nowych dróg realizacji tego zadania. Promocja mieści się w bardzo szerokich ramach i generuje możliwość kreatywności. To swoboda w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju i stwarzania literatom jak najlepszych warunków do pracy i promocji Ich twórczości. W pracy tej wielkim dobrodziejstwem jest decyzyjność w kwestii podejmowania współpracy w dziedzinie promocji, polegającej między innymi na tak ważnym zagadnieniu jak wybór ludzi z którymi należy współpracować. Ludzi kreatywnych, odpowiedzialnych i pomocnych w realizacji zadań polityki społecznej pro publico bono. To kwestia wyboru do współpracy osób rozumiejących wagę kultury i mających głęboką wiedzę na temat sposobu realizacji zadań promocyjnych w zakresie kultury. To wielkie zrozumienie, że sprawa nie dotyczy kwestii komercji, która w dzisiejszych czasach zdominowała nasze życie społeczne. Trudno przewidzieć jaki owoc wyda owa komercjalizacja. Jednak trudno rozmawiać o kulturze i promocji ludzi kultury z osobami oczekującymi wyniku finansowego i realizacji przychodu. Wybrałam do tych jakże ważnych rozmów ludzi kreatywnych, rozumiejących ich wagę i mających głęboką wiedzę na temat owej szczególnej symbiozy pomiędzy wielkimi instytucjami będącymi filarami wsparcia dla ludzi tę kulturę tworzących.
W dniu 19 lutego 2019 r. spotkałam się w Polanicy Zdroju w siedzibie Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich z prezesem Zarządu Wojciechem Majem. Omówiliśmy sprawy promocji i wsparcia przez Uzdrowiska Kłodzkie kolejnej edycji czerwcowego pleneru Stowarzyszenia Autorów Polskich z Warszawy – POLANICA 2019, będącego już tradycją na Ziemi Kłodzkiej. Od 3 lat sceny uzdrowisk goszczą Kabaret Pół-Serio, którego występy cieszą się dużym zainteresowaniem kuracjuszy. To poezja śpiewana, satyra, taniec i muzyka. Rozmowy dotyczyły też LITERACKIEGO PAKIETU UZDROWISKOWEGO dla członków Związku Literatów Polskich. To organizacja spotkań pisarzy i poetów z kuracjuszami przebywającymi na leczeniu uzdrowiskowym. Ustaliliśmy z prezesem Wojciechem Majem, że odwiedzający kurorty pisarze po ukończeniu swojej pracy polegającej na wykładach dla kuracjuszy, będą mogli skorzystać z dobrodziejstw Słonecznych Term, kolacji oraz noclegu w obiekcie sanatoryjnym. Po śniadaniu dnia następnego literaci powracaliby do Wrocławia. Odwiedziny odbywałyby się dwa razy w miesiącu. To dobra współpraca polegająca na pracy literatów i rewanżu w postaci gościnności Uzdrowisk Kłodzkich.
Pragnę podziękować Uzdrowiskom Kłodzkim – Polskiej Grupie Uzdrowisk i prezesowi Wojciechowi Majowi za pełne zrozumienie wagi takiej współpracy, będącej kolejnym krokiem w rozwoju percepcji kultury i wyjścia poza hermetyczny krąg intelektualistów oraz adaptację w warunkach leczenia sanatoryjnego i wypoczynku ludzi odwiedzających nasze uzdrowiska.
LITERACKI PAKIET UZDROWISKOWY rozpocznie w Kudowie Zdroju z początkiem maja 2019 r. nasza czeska przyjaciółka Vera Kopecka – poetka i organizatorka życia literackiego w Republice Czeskiej. Członek Zarządu Wschodnioczeskiego Oddziału Związku Pisarzy oraz członek Związku Pisarzy Czeskich.
Kolejne ważne spotkanie w dniu 9 kwietnia 2019 r., to rozmowy w sprawie promocji Związku Literatów Polskich z JM prorektorem ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Janem Burdukiewiczem. Rozmowy dotyczyły uzgodnień sposobów promocji członków ZLP. JM prorektor Jan Burdukiewicz sugerował sposoby realizacji działań promocyjnych polegające na szerokim wejściu w media elektroniczne i zamieszczanie w nich prac wydawniczych oraz wszelkich ważnych informacji dotyczących członków i działalności związku. Rozmawialiśmy o projekcie uruchomienia płatnych wykładów członków ZLP na Uniwersytecie III Wieku we Wrocławiu. Wszystkie uwagi i rady J M. prorektora prof. dr. hab. Jana Burdukiewicza będą przeze mnie realizowane w najbliższym czasie. Wymaga to kolejnych rozmów i spotkań.
Mam nadzieję, że moja praca przyniesie dobre owoce środowisku literackiemu. Gaudeamus igitur …

Wydania: