I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci w Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
Wiktoria Szymańska, Anna Gościańska, Klaudia Dutka, kl. humanistyczno-dziennikarska ZSO w Bystrzycy Kł.
Wręcznie nagród laureatom.jpg

1 marca br. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczyste obchody w tym dniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Michała Archanioła. Obecne były poczty sztandarowe Gimnazjum nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką p. Łukasza Puchalskiego. W Mszy św. uczestniczyli także chętni uczniowie oraz dyrekcja szkoły. O godz. 10. w auli ZSO rozpoczął się I Powiatowy Konkurs „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był dyrektor szkoły – Paweł Popiel.
Uczniowie w dwuosobowych zespołach odpowiadali na pytania testowe. Liczyły się wiedza i szybkość, ponieważ odpowiadano za pomocą pilotów. Obecna była też widownia. Przygotowaniem merytorycznym konkursu zajęli się nauczyciele historii w ZSO: Marta Ankowska, Łukasz Puchalski, Jacek Biniek, Norbert Ryznar, nauczyciel historii i zarazem wicedyrektor – Rafał Marek. W auli dyrektor Paweł Popiel przygotował okolicznościową wystawę. W czasie konkursu czynna była kawiarenka. Wśród zaproszonych gości byli obecni: starszy wizytator z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Mariusz Kałwak, Mariusz Borcz – dyrektor biura Senatora RP Aleksandra Szweda, radny powiatu kłodzkiego. Kapitan Antoniuk z WKU w Kłodzku, burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka – Renata Surma. O godz. 12. w sali widowiskowej MGOK uczniowie ZSO obejrzeli multimedialny spektakl słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Przygotowany został przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kł. pod opieką p. Emilii Idzi-Ważgint. Celem widowiska było uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i pogłębienie wiedzy o nich. W czasie spektaklu wspominaliśmy honorowych żołnierzy poległych podczas walk m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, który w czasie II wojny światowej dobrowolnie trafił do obozu w Auschwitz, aby przekazać informacje o tym, co się tam naprawdę dzieje. Udało mu się uciec z obozu. Walczył z Niemcami, m.in. w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został skazany na śmierć. Poruszyły nas losy Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Po spektaklu dyrektor szkoły ogłosił wyniki konkursu.
I m. zajęła Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, którą reprezentowali Oliwia Neter i Michał Dudek pod opieką nauczycielki Moniki Kulbaki, II m. w kat. szkół podstawowych i gimnazjów zajęło Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju reprezentowane przez Miłosza Krzonkalę i Łukasza Kusia – nauczyciel Kazimierz Gabruś, a III m. zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku w składzie: Ksawery Krzywiecki i Kajetan Zwierzyński – nauczyciel Agnieszka Metych. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku – Wiktoria Bieżyńska i Kinga Łuka, pod kierunkiem Izabeli Kapitan, II m. wywalczyła reprezentacja gospodarzy – I Liceum Ogólnokształcące z Bystrzycy Kłodzkiej – Dominika Malicka i Karol Kunicki, pod opieką Łukasza Puchalskiego, a III m. drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka: Patryk Wolak i Krystian Niewiadomski.
Starszy wizytator Mariusz Kałwak– przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pogratulował zwycięzcom i uczestnikom konkursu.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. To IPN oddział we Wrocławiu, Fundacja kwartalnika „Wyklęci”, Dolnośląski Kurator Oświaty, Fundacja im. gen. J.Bema przy SP nr 1 w Bystrzycy Kł., Gmina Bystrzyca Kł., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł., WKU w Kłodzku, Paweł Błachowicz – dyrektor Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kł., Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kł.,
Patroni konkursu: ordynariusz diecezji świdnickiej ks. bp Ignacy Dec, senator Aleksander Szwed, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.

Wydania: