STOP MOWIE NIENAWIŚCI – SPOTKANIE Z DYREKTORAMI POWIATOWYCH SZKÓŁ W STAROSTWIE

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
stop.jpg

W obliczu wielkiej tragedii jaka miała miejsce w Gdańsku, gdzie doszło do morderczej napaści na bezbronnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraża głębokie współczucie i wielki żal oraz łączy się w głębokim smutku z jego rodziną oraz bliskimi.
Jednocześnie wicestarosta powiatu kłodzkiego zwołała w trybie pilnym spotkanie z dyrektorami szkół średnich w celu zmobilizowania dyrektorów do wprowadzenia do końca stycznia br. na lekcje wychowawcze tematów poświęconych – mowie nienawiści i wynikających z niej zagrożeń.
Dyrektorzy w swoich szkołach będą organizowali spotkania wychowawców, pedagogów z uczniami, podczas których będą prowadzone dyskusje na tematy związane zagrożeniami i krzywdą jakie niesie mowa nienawiści, również na takie spotkania będą zapraszane autorytety, z którymi młodzież będzie mogła się spotkać, porozmawiać, zainspirować się. Ponadto dyrektorzy zostali zobowiązani do realizowania takich lekcji tematycznych nie rzadziej niż raz na kwartał.
Chcemy przekazać jasne stanowisko władz samorządu powiatu:
STOP PRZEMOCY, STOP HEJTOWI, STOP NIENAWIŚCI, nie ma na to przyzwolenia.
Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk powiedziała: Mamy obowiązek edukować, kształtować i wychowywać naszą młodzież. Nie możemy być bierni, a co za tym idzie przyzwalać na takie zachowania. Uczmy nasze dzieci dobra, rozmawiajmy o tym z nimi, nie przechodźmy obojętnie.

Wydania: