STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO W SPRAWIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNEJ – dotyczące publikacji na portalu DOBA.PL z dnia 15.01.2019

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Zarząd Powiatu Kłodzkiego czuje się w obowiązku odnieść się do informacji przedstawionych przez Fundację Zamek Leśna Skała opublikowanej 15 stycznia 2019 r. na portalu internetowym doba pl. Zarząd odnosząc się do informacji Fundacji postanowił przedstawić całą historię związaną z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Zamku w Szczytnej.
Dom opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (wówczas dzieci) działał w Zamku od lat 50. XX w., po zmianie ustrojowej, czego konsekwencją było 1999 r. powstanie samorządów terytorialnych, powstaje Powiat Kłodzki.
Powiat zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym ma wpisane w swoje działania jako zadanie własne prowadzenie Domów Pomocy Społecznej. W wyniku czego Powiat Kłodzki został organem prowadzącym DPS w Szczytnej.
Kolejnym etapem w przedmiotowej sprawie było wydanie decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego, w której stwierdza, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, staje się mieniem Powiatu Kłodzkiego. Mając prawo własności do Zamku, Powiat Kłodzki realizuje swoje zadania i z pełnym zaangażowaniem kontynuuje działalność Domu Pomocy Społecznej w Zamku. DPS w Szczytnej zapewniał byt i opiekę ponad 100 mieszkańcom niepełnosprawnym intelektualnie, którzy mieszkali na Zamku od najmłodszych lat. Prawo własności Powiatu Kłodzkiego do nieruchomości w Szczytnej zmienia się w roku 2006, kiedy to na mocy orzeczenia Komisja Majątkowa odbiera prawo własności powiatowi i przekazuje Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Od wydanego orzeczenia nie przysługiwało odwołanie.
Dzisiaj Fundacja informuje o 12-letnim zmaganiu się Misjonarzy z problemami wynikającymi z posiadania Zamku w Szczytnej. Chcemy zwrócić uwagę, że to niczym nie przymuszone, z własnej woli Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny złożyło wniosek do Komisji Majątkowej o nabycie praw własności Zamku w Szczytnej.
Zgromadzenie miało świadomość oraz wiedzę jakie działanie jest prowadzone w Zamku, mianowicie, że funkcjonuje tu stale od lat 50. Dom Pomocy Społecznej dla 110 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zarząd podjął wszelkie możliwe działania, żeby utrzymać funkcjonowanie DPS – w Szczytnej na Zamku bądź w innej lokalizacji. Władze Powiatu w przedstawionym Komunikacie w dniu 4 stycznia 2019 r. już odnosiły się do stawianych zarzutów złego stanu obiektu, w którym jest prowadzony DPS w Zamku.
Podkreślamy, że zarzuty są bezpodstawne.
Z pełną konsekwencją podtrzymujemy stanowisko, że w DPS są spełnione warunki dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów.
Uważamy, że powielane zarzuty o złym stanie obiektu stanowią jedynie pretekst i chęć wywarcia presji, żeby Powiat przystał na narzucone warunki przez Fundację.
Na to nie ma zgody.
Fundacja przedstawiła swoje oczekiwania co do płatności za poddzierżawę obiektu – wyceniła je na 144 tys. zł/ miesięcznie (20 zł/m2) netto za m-c, za użytkowanie obiektu. Uważamy, że kwota zaproponowana przez Fundacje jest ogromnie zawyżona, nieadekwatna do panujących realiów.
Dlatego Powiat Kłodzki zlecił operat szacunkowy, który określa stawkę rynkową dzierżawy na kwotę 10,26 zł/m2.
21.01.2019 r. Zarząd Powiatu wysłał do Fundacji jednostronnie podpisaną umowę dzierżawy na obiekt z uwzględnieniem stawki z operatu oraz faktycznej powierzchni Zamku.
Zarzucana rzekoma niechęć Zarządu Powiatu Kłodzkiego do budowania przez Inwestora nowego DPS-u jest też nieprawdziwa.
Zaproponowano inwestorowi wybudowanie budynku DPS-u na własny koszt a Zarząd Powiatu zgodnie z obowiązującymi procedurami może rozpisać nabór ofert na dzierżawę nowo wybudowanego DPS. Takie stanowisko zostało przedstawione Fundacji na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 3 stycznia 2019 r. i w piśmie z 10 stycznia 2019 r.
Władze Fundacji na tę propozycję nie przystały.
Apelujemy zatem do Fundacji o pilne zawarcie umowy poddzierżawy na czas konieczny do relokacji mieszkańców Domu, wyrażając przekonanie, że dobro drugiego człowieka jest dla Fundacji wartością nadrzędną.

Wydania: