Rocznik Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
r1.jpg

Po 16 latach przerwy wznowione zostało wydawnictwo pn. „Rocznik Ziemi Kłodzkiej” – najstarszy polski periodyk poświęcony naszemu regionowi, zainaugurowany w 1948 r. Wydawcą pisma było i nadal jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Edycja „Rocznika” nie zawsze była regularna, pojawiały się dość liczne przerwy – ale w ciągu minionego 50-lecia ukazało się łącznie XXVII tomów (część łączonych w jednej pozycji). Przypomnijmy, że pierwsze dwa tomy wydane zostały w 1948 i 1949 r., ostatnie zaś dwa – dzięki inicjatywie byłego prezesa Eugeniusza Kaczmarka – w 2002 r. t. XXII-XXIV za lata 1997-1999 oraz w 2004 r. t. XXV-XXVII za lata 2000-2002. We wstępie do I tomu czytamy: „... Tow. Miłośników Ziemi Kłodzkiej, wypuszczając w świat 1 tom „Rocznika Kłodzkiego” [taką nazwę nosiło początkowo pismo – dop. autorki], wyraża nadzieję, że Wydawnictwo to stanie się warsztatem pracy dla wielu naukowców, umożliwiając im publikowanie prac badawczych dotyczących tutejszego terenu.”
Interdyscyplinarny zakres tematyczny podejmowany od początku na łamach tego pisma, gwarantował szersze zainteresowanie. Redaktorzy „Rocznika” zawsze starali się tak skonstruować jego zawartość, żeby zarówno popularyzować geografię i historię regionu, jak też podejmować wątki dotyczące współczesnej rzeczywistości regionu, czy to związane z życiem gospodarczym, oświatowym, społecznym czy kulturalnym.
W ten sposób, dziś nie tylko odnajdujemy na łamach poszczególnych numerów „Rocznika” materiały prezentujące różne zagadnienia związane z historycznymi wydarzeniami i postaciami, ale także dokumentację minionego 50-lecia, która dla współczesnych czytelników jest cennym materiałem, już także historycznym. Kto interesuje się okresem lat 60-90. ub.w. na pewno znajdzie na łamach tego pisma wiele interesujących artykułów.
W listopadzie 2018 r. odbyła się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej promocja najnowszego tomu „Rocznika”, który dostępny jest na razie w wersji elektronicznej. Na ten rok (2019), Adam Łącki, prezes TMZK zapowiedział wydanie „Rocznika” w wersji tradycyjnej, papierowej.
Jakie artykuły składają się tym razem na zawartość pisma? Zaglądając do spisu treści, możemy stwierdzić na wstępie, że linia wydawnicza jest kontynuowana – mamy zagadnienia historyczne, geograficzne i dot. współczesnych problemów regionu.
A więc, na wstępie Irena Klimaszewska przybliża postać Zbigniewa Kulczyckiego, zasłużonego dla Ziemi Kłodzkiej, TMZK i rozwoju tutejszej turystyki pierwszych powojennych lat, w artykule pt. Życzliwy i otwarty dla ludzi. Zbigniew Kulczycki współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej i jego pierwszy prezes. Następnie Krystyna Oniszczuk-Awiżeń opisuje tajemnice związane z 300-stronicowym XVI-wiecznym manuskryptem, który zachował się do dziś dzięki TMZK (Tajemnice XVI-wiecznego manuskryptu ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej). Księga, którą w 2016 r. przekazano do Muzeum Ziemi Kłodzkiej celem identyfikacji, okazała się księgą kupiecką miasta Radkowa z lat 1555-1572. Niniejszy artykuł upublicznia fakt zachowania się tego dotąd nieznanego źródła archiwalnego. W następnym artykule, Lech Włodarczyk przybliża problemy uzdrowisk w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi (Paradygmaty rozwoju uzdrowisk na Ziemi Kłodzkiej w procesie przemian społeczno-gospodarczych).
W kolejnym artykule Bogusława Bieńkowskiego znajdziemy informacje z dziedziny kultury, o Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej (Platynowy okres Muzeum Filumenistycznego). Natomiast Bartosz Małek podsumowuje 25-lecie Parku Narodowego Gór Stołowych (Ćwierć wieku Parku Narodowego Gór Stołowych), a Roman Szymański wspomina Targi w Polanicy-Zdroju (Były sobie Targi w Polanicy-Zdroju). Następny artykuł to „Strefa ekonomiczna jako źródło ożywienia Ziemi Kłodzkiej w czasach transformacji gospodarczej, na przykładzie Zakładów Steinhoffa w Kłodzku”, autorstwa Kazimierza Czechowicza. Ostatni artykuł, autorstwa o. Alberta Krzywańskiego podejmuje temat związany z jubileuszem Wambierzyc („Wambierzyce – 800 lat w„Krainie Pana Boga”). A więc mamy do przeczytania 8 artykułów oraz suplement – wiersz o Kłodzku autorstwa Jerzego Taurogińskiego.
Jeśli ktoś szuka sensacji, to na pewno musi sobie znaleźć inne pismo, bo tu mamy do czynienia z rzetelnymi przyczynkami do naszej regionalnej historii i teraźniejszości.
Zespół Kolegium Redakcyjnego najnowszego „Rocznika” tworzą następujące osoby: Kazimierz Czechowicz, Krystyna Toczyńska-Rudysz, Ignacy Einhorn, Leszek Majewski, Bronisław Kamiński i Adam Łącki – główny inicjator wznowienia periodyku i zarazem jego redaktor. W przygotowanie wydawnictwa zaangażowani byli także: Janusz Redmerski – redaktor techniczny, Małgorzata Matusz – redaktor koordynator oraz Jacek Mateusiak Firma MateusiakGroup –redaktor internetowy.
Gratulujemy inicjatywy. Czekamy jednak na wersję papierową, która jest zawsze niezawodna, bo internetowa niestety czasami zawodzi i nie jest dostępna.

Wydania: