Międzypokoleniowe Strońskie Kolędowanie pod honorowym patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego

Autor: 
Paweł Dywański
1MIĘDZYPOKOLENIOWE STROŃSKIE KOLĘDOWANIE W CETIKU. 20 STYCZNIA 2019R.jpg
2MIĘDZYPOKOLENIOWE STROŃSKIE KOLĘDOWANIE W CETIKU. 20 STYCZNIA 2019R.jpg
3MIĘDZYPOKOLENIOWE STROŃSKIE KOLĘDOWANIE W CETIKU. 20 STYCZNIA 2019R.jpg

20 stycznia 2019 r. (niedziela) w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim odbyło się Międzypokoleniowe Strońskie Kolędowanie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego. Na wspólne kolędowanie przybyło ok. 150 osób, mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, turystów oraz występujących z zaproszonych Zespołów. Impreza miała charakter biesiady. Przed licznie przybyłą publicznością zaprezentowały się zespoły: LZŚ „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte, Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II ze Stronia Śląskiego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Mini Band” działającej przy CETiKu oraz „Chór bez Granic” – zespół składający się z artystów z całej Gminy Stronie Śląskie. Uczestnictwo w wydarzeniu było bezpłatne.

Wydania: