Klub Stanisławowian we Wrocławiu

Autor: 
Barbara Grudysz

Klub Stanisławowian we Wrocławiu zaprasza sympatyków miasta Stanisławowa, mieszkańców dawnego województwa stanisławowskiego i nie tylko – miłośników polskich kresów wschodnich na spotkania odbywające się raz w miesiącu w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu pl. Kościuszki 10.
Spotkanie opłatkowe,które odbyło się w dniu 14 stycznia 2019 r. minęło przy pięknej gitarowej muzyce kolędowej. Specjalnym gościem wieczoru był Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury. Atrakcyjnym poczęstunkiem okazała się tradycyjna kutia.Telefon kontaktowy Klubu – nr 798905221.

Wydania: