Ścieżka Edukacji Ekologicznej. Nietoperze. Kletno – Stara Morawa

Autor: 
Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Yola Rybczyńska
tablica wap.jpg

W 2017 roku grupa nieformalna „Nietoperze” przy Stowarzyszeniu Muzeum Wapiennik w Starej Morawie zaczęła  remont  ośmiu  tablic poglądowych, ścieżki edukacji ekologicznej między Kletnem a Starą Morawą.
Ścieżka ta, jak już informowaliśmy rok temu szanownych czytelników Bramy powstała w 2010 roku z inicjatywy Kopalni Uranu w Kletnie i Joanny Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego i jest wyjątkowo ciekawym krajobrazowo i przyrodniczo szlakiem o każdej porze roku. Opowiada o życiu nietoperzy: urodzinach, żerowaniu, godach, zimowiskach, ewolucji i o przepięknym miejscu ich życia jakim jest Dolina Kleśnicy.
Nietoperze interesują wielu ludzi, bo są wyjątkowe w porównaniu z innymi zwierzętami. Latają, a nie są ptakami, tylko ssakami, hibernują, czyli mówiąc potocznie zapadają w sen zimowy jak wielkie niedźwiedzie, posługują się echolokacją, czyli orientują się w terenie za pomocą dźwięków a jeszcze śpią głową w dół. Z ponad 1000 gatunków nietoperzy na całym świecie, w Polsce prawie 30, w naszym terenie, a dokładnie w Do-linie Kleśnicy występuje aż 13.
Wszystkie nietoperze podlegają w Polsce ścisłej ochronie, ale w czasach powstawania gospodarstw wielkoobszarowych, monokultur, wycinania całych alei drzew, stosowania środków ochrony roślin, rozbudowywania miast i ocieplania domów styropianem, uszczelniania strychów i wszelkich wlotów do budynków mieszkalnych oraz gospodarczych mają szczególnie utrudnione bytowanie.
Aleje drzew,  zadrzewione miedze znikają z krajobrazu, a dla nietoperzy oznacza to utratę punktów orientacyjnych do echolokacji. Nie docierają do swoich żerowisk, albo miejsc  gdzie są kolonie rozrodcze (takie nietoperzowe przedszkola!). Tracą żerowiska, bo giną masowo różne owady, które potrzebowały bioróżnorodnych środowisk, tracą miejsca na zimowiska, a my tracimy  nietoperze.
Zagrożenie stanowi również ocieplający się klimat. Ostatnio słynne było zjawisko spadania martwych nietoperzy w Australii. Giną masowo po kilka tysięcy osobników wskutek potężnych upałów.  W Polsce ocieplenie klimatu zaczyna dawać się we znaki gatunkom zimnolubnym, dla których dotychczasowe zimowiska stają się zbyt ciepłe.
Na Ziemi Kłodzkiej mają jeszcze dobre warunki bytowania, ale musimy o nie dbać.
Nietoperzowa ścieżka położona jest na terenie obszaru Natura 2000,  może być wykorzystywana w czasie zajęć szkolnych dla grup uczniów, przez Zielone Szkoły, kolonie czy wycieczki  rodzinne. Na podstawie zawartych na tablicach informacji, można w terenie dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat tych ssaków  a sama ścieżka jest  bardzo  malownicza.
Kto wie jakie strategie żerowania mają poszczególne gatunki nietoperzy?  Jakie  gatunki nietoperzy żyją w Dolinie Kleśnicy?  Czy Jaskinia Niedźwiedzia jest jedyną jaskinią w Masywie Śnieżnika? 
O ile stopni Celcjusza obniżają temperaturę ciała nietoperze w trakcie hibernacji? I dlaczego nie powinniśmy zimą niepokoić nietoperzy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy na tablicach Ścieżki Edukacji Ekologicznej. Nietoperze. Kletno – Stara Morawa.
W tym roku do tablic dołączą  hoteliki dla owadów i motyli (wbrew pozorom to dwie różne rzeczy) a po drodze będzie możliwe poszukiwanie budek dla nietoperzy.
Projekt został dofinansowany ze środków „działaj lokalnie” Funduszu Lokalnego Masywu  Śnieżnika.

Wydania: