A co tam w Różanym Dworze...

Autor: 
Monika Maciejczyk
Laureatka wręcza Panu Rektorowi swoją nową książkę ( od lewej - Monika Maciejczyk,Rektor UW Prof.jpg

A w Różanym Dworze podróże i zaproszenie do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia na benefis seniorki Związku Literatów Polskich Aleksandry Pijanowskiej-Adamczyk, wielkiej poetki i pisarki polskiej. A ponieważ o wieku damy rozprawiać nie uchodzi, więc tajemnicy tej zdradzić nie mogę. Tyle tylko powiem, że jeśli wiekiem duszy człowieczej mierzyć będziemy, to dusza owa młoda i ciekawa świata. Uroczystość odbyła się 9 października 2018 r. w dawnej kaplicy uniwersyteckiej – Oratorium Marianum, jednej z najpiękniejszych barokowych sal Uniwersytetu Wrocławskiego i zgromadziła licznych i zacnych Gości. Barwna sceneria, uroczysta atmosfera, gratulacje, naręcza kwiatów, wiersze czytane przez laureatkę Oleńkę Pijanowską- Adamczyk i Jej córkę Grażynę Adamczyk -Lidtke, uzdolnioną poetkę i prozatorkę, oraz przez członków Związku Literatów Polskich: wiceprezesa DO ZLP Mirosława Gontarskiego, Dariusza Pawlickiego, Elżbietę Kotlarską, Annę Brzeską i Monikę Maciejczyk. Tę ważną uroczystość zaszczycił swoją obecnością JM rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Adam Jezierski, prezes DO ZLP Kazimierz Burnat, dr Bogna Bartosz kierownik Uniwersytetu III wieku oraz wielu innych przedstawicieli organizacji naukowych i kulturalnych Dolnego Śląska.
W trakcie benefisu wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu profesora Adama Jezierskiego oraz dwóch utworów w wykonaniu trzech uzdolnionych młodych muzyków – uczniów PSM im. R. Bukowskiego (Dominiki Puzio – skrzypce, Anny Waluśkiewicz – wiolonczela i Tomasza Białynickiego-Biruli – fortepian). Organizatorem uroczystości był Uniwersytet Wrocławski, Związek Literatów Polskich oraz Akademia Zdrowia przy UW, której prezes profesor Alina Jagiełłowicz przywitała Gości i wprowadziła w tematykę spotkania.
A już kilka dni później 16 października 2018 r. następna uroczystość – 577 posiedzenie naukowe Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, które rozpoczęło nabożeństwo w Katedrze Wrocławskiej na Ostrowiu Tumskim oraz finał VII edycji Konkursu Literackiego „Chirurgia nadzieją człowieka”, w której tekst pieśni laudacyjnej Moniki Maciejczyk uzyskał III miejsce. Uroczyste rozdanie nagród literackich odbyło się w Seminarium Duchownym na Ostrowiu Tumskim, gdzie licznie zgromadzona kadra naukowa oraz literaci Stowarzyszenia EURO Art. i Instytutu Twórców i Animatorów Kultury INSTAK oklaskiwali laureatów konkursu literackiego.
Miałam ogromny zaszczyt zdobyć III miejsce w tym wyjątkowym w skali europejskiej konkursie literackim organizowanym wspólnie przez lekarzy i literatów polskich. W Jury konkursu zasiedli ludzie zasłużeni dla kultury polskiej – prof. Jan Miodek, prof. Wojciech Witkiewicz, prezes Tadeusz Hołubowicz oraz dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Ryszard Sławczyński. Nagrody wręczali – prof. Wojciech Witkiewicz, prezes Tadeusz Hołubowicz i marszałek Województwa Dolnośląskiego dr Paweł Wróblewski.
TRYPTYK DZIĘKCZYNNY – LAUDACJA, autorstwa Moniki Maciejczyk doczekał się już aranżacji wokalno-muzycznej wykonanej przez polskiego barda i kompozytora Cezarego Stawskiego.

Wydania: