Sobota pełna zajęć w KSP

Autor: 
inf. KSP

Ósmy września w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości był dniem pełnym niespodzianek. Przede wszystkim odbyło się tam Narodowe Czytanie Przedwiośnia, którego inicjatorką była nauczycielka – Małgorzata Załupka.
Ale na tym nie koniec, ponieważ pani Małgorzata postanowiła połączyć ogólnopolską akcję czytelniczą z realizacją zadań w szkolnym projekcie Przez 100 dni dla Niepodległej, współfinansowanym ze środków BZWBK (Fundacja Bank Ambitnej Młodzieży), który ma uczcić jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku oraz przyznania wówczas Polkom praw wyborczych. Nad realizacją szkolnego projektu czuwa już od czerwca dwoje koordynatorów: Marek Królikowski i Małgorzata Załupka, których teraz wydatnie wsparli: nauczyciele wychowania fizycznego, organizujący zabawy sportowe i rekreacyjne; bibliotekarka Joanna Chodzin z wolontariuszami, którzy przygotowali wystawę książek historycznych i albumów o sztuce XX-lecia międzywojennego; Gabriela Dubiel, prowadząca warsztaty plastyczne inspirowane fragmentami powieści; Andrzej Szpulak, wykonujący zdjęcia z flagą; Oleh Kapitan z Samorządem Uczniowskim, odpowiedzialni za nagłośnienie i oprawę muzyczną; Bogdan Wieczorek, pomysłodawca artystycznego plakatu 100 na 100 w KSP, stworzonego przez uczniów technikum organizacji reklamy; Artur Madejski i uczniowie technikum architektury krajobrazu, którzy przygotowali teren sobotniego spotkania i miejsca dla słuchaczy.
Jednak szczególne słowa uznania należą się lektorom Przedwiośnia, wśród których znaleźli się uczniowie: Sara Lacroix, Laura Sikora, Wiktoria Makselan, Piotr Bania, Stanisław Klimek, Michał Wiśniewski; polonistki: Elżbieta Krawczyk i Katarzyna Sajewicz; dyrektorzy: Ireneusz Ręczkowski, Andrzej Niemiec, Rafał Hankus i Bolesław Majerowicz; siostra Małgorzata Lekan; pracownica administracji szkoły: Urszula Kaczmarek oraz honorowi goście, którzy uświetnili naszą akcję: starosta Powiatu Kłodzkiego – Maciej Awiżeń oraz burmistrz Kłodzka – Michał Piszko.
Szkolne działania czytelniczo-sportowo-artystyczne zarejestrowała TVKłodzka, zaś my zapraszamy na stronę internetową szkoły (ksp.klodzko.pl), szkolnego Facebooka i Instagram (konto projektu ze zdjęciami z flagą: (https://www.in-stagram.com/ksp100pl/).
Wkrótce będziemy realizować kolejne pomysły w ramach projektu Przez 100 dni dla Niepodległej, w tym: konkurs historyczny, wystawę Ojcowie Niepodległości z IPN oraz Niepodległa jest kobietą, czyli publikację głosów 100 współczesnych Polek o wolności, równości praw i heroinach naszej niepodległości, a także miejski happening 9 listopada.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i uczestnictwa w imprezach.

Wydania: