Skarby numizmatyczne w Muzeum Ziemi Kłodzkiej - najnowsza wystawa

Autor: 
Krystyna i Mirosław Awiżeń
numiz1.jpg
numiz2.jpg

Od 14 września br. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku czynna jest wystawa, którą polecamy wszystkim zainteresowanym numizmatyką. Na ekspozycji zaprezentowane zostały wybrane monety i banknoty z muzealnych zbiorów. Ciekawostką jest fakt, że większość monet pochodzi z tzw. skarbów – do tej pory Muzeum pozyskało 4 skarby. Najliczniejszy (ok. 900 monet) wykopany został w Gorzanowie, drugi pochodzi z kamieniołomów w Słupcu (ponad 300 monet). W obu skarbach znalazły się głównie monety srebrne z okresu XV-XVI wieku – najczęściej halerze, ale też grubsza waluta w postaci groszy praskich, groszy wrocławskich, legnickich, także grosz złotostocki. Trzeci skarb znaleziony został w Kłodzku, podczas remontu domu przy ul. Łukasińskiego. Zawierał 16 monet, które mają bardzo dużą wartość numizmatyczną i historyczną. Są to śląskie srebrne denary jednostronne,tzw. brakteaty, z XII-XIII w.
Kolejny skarb – archeologiczny, pochodzi z Dębowiny k. Barda. W pryzmie kamieni na skraju lasu znaleziono kolekcję zabytków antycznych, wśród których były także monety starożytne, rzymskie z okresu II-IX w. n.e.
„Skarbem” – nazwanym tak umownie w muzealnej kolekcji – jest także grupa monet reprezentujących emisje polskich władców z okresu XV-XVIII w., a także pochodzących z czasów Królestwa Polskiego, powstania listopadowego, kiedy mennica warszawska wprowadziła do obiegu patriotyczne monety, na awersie któ-rych umieszczona została dwupolowa tarcza herbowa – Orzeł i Pogoń. Bogato repreznetowane są także monety z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast wśród banknotów polskich zwracają uwagę bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskiej o nominałąch 5 i 100 zł, emitowane 8 czerwca 1794 r. Są to pierwsze polskie pieniądze papierowe.
Ciekawostką na wystawie są regionalia – monety bite w mennicy kłodzkiej (najstarszy obiekt pochodzi z 1426 r.) oraz tzw. notgeldy czyli pieniądze zastępcze emitowane przez magistraty miast Ziemi Kłodzkiej w latach 1918-1921.
Wystawa przygotowana została w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod przewodnim hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Wernisaż wystawy połączony został z wykładem nt. Kolekcji monet i banknotów polskich w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu, który wygłosiła p. Elżbieta Baran – starszy kustosz Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Można powiedzień krótko: bogaty dzień – tyle mont i tyle ciekawych wrażeń. Nie zabrakło na spotkaniu pasjonatów numizmatyki, m.in. Burmistrza Kłodzka i Starosty Kłodzkiego.

Wydania: