Polsko-czeska konferencja

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
wyróżnienie.jpg

Wpływ środków pomocowych na współpracę transgraniczną to temat polsko-czeskiej konferencji Euroregionu Glacensis, która odbyła się w dniach 5-6 września 2018 r. w Safari Park Resort Dvur Králové w Czechach. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych efektów oraz kontynuacja polsko-czeskiej współpracy na pograniczu. Konferencja była okazją od uroczystego wręczanie wyróżnień osobom zasłużonym dla współpracy transgranicznej z obu stron granicy. Wśród 27 osób wyróżnionych z polskiej strony znaleźli się również przedstawiciele powiatu kłodzkiego: Maciej Awiżeń starosta kłodzki oraz Renata Gajek-Bogusz dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury.

Wydania: