Czyste powietrze

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski

Gmina Miejska Kłodzko wspólnie z gminami z terenu Ziemi Kłodzkiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Prócz wymiany pieców środki będzie można otrzymać na modernizację systemu grzewczego (rury, grzejniki, itp.), system zarządzania i monitorowania zużycia energii, fotowoltaikę jako element zasilania ogrzewania pieca, koszty dokumentacji (audyt). Samorządy dlatego będą wspólnie występować o dofinansowanie, gdyż w taki sposób mają większe szanse na sięgnięcie po fundusze, a także mogą otrzymać ich więcej.
- Przewidziane w projekcie dofinansowanie to 70%.Będę zabiegał o to, aby
z budżetu gminy dołożyć pozostałe 30% – mówi burmistrz Michał Piszko. – Chcę, by mieszkańcom Kłodzka zostały zwrócone koszty związane z wymianą pieców.
Dobra wiadomość jest taka, że o zwrot kosztów poniesionych w związku z wymianą kotłów będą się mogli starać także ci, którzy dokonali wymiany na dwa lata wstecz od złożenia przez mieszkańca wniosku o grant.
Mieszkańcy będą mogli otrzymać maksymalnie do 10 tys. zł w przypadku lokalu mieszkalnego i maksymalnie 20 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (zaznaczyć jednak trzeba, że kwoty te mogą jeszcze ulec zmianie – jest to niezależne od miasta). Kłodzko ma szanse pozyskać minimum 800 tys. zł – a jeżeli któryś samorząd nie wykorzysta swojej puli, dodatkowe pieniądze będą rozdysponowane wśród innych.
Co trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie? Obowiązkowo należy przygotować audyt przed realizacją projektu i po jego zakończeniu. Audyt nie może być starszy niż 2 lata od momentu złożenia przez mieszkańca wniosku o grant. Dofinansowanie można uzyskać na inwestycję związaną tylko z zastąpieniem kotła opalanego paliwem stałym (np. koks, ekogroszek, węgiel) z wyłączeniem biomasy (np. pellet, drewno) i innych źródeł ciepła. Nie można wymienić kotła na kocioł węglowy, opalany ekogroszkiem, koksem, miałem węglowym, itp. Budynek musi spełniać wymagania energetyczne na poziomie maksimum 450 KwH/m kw./rok. Z tego warunku zwolnione mogą być nieruchomości wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Warunkiem niezbędnym jest także to, aby osoba lub podmiot (np. mieszkaniec, wspólnota mieszkaniowa, gmina) ubiegająca się o dotację posiadała tytuł prawny do realizacji inwestycji (np. musi być właścicielem lub współwłaścicielem obiektu). W dotowanym budynku lub lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
Dofinansowanie nastąpi w formie zwrotu poniesionych kosztów.
– Projekt najprawdopodobniej nie będzie obejmował nieruchomości gminnych – dodaje burmistrz Michał Piszko. – Jednak musimy sprawić, aby i te mieszkania były znacznie bardziej przyjazne środowisku. Chcę, aby w budżecie gminy znalazł się punkt określający konkretną pulę pieniędzy na wymianę określonej liczby pieców w każdym roku. Aż dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mieli ekologiczne ogrzewanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dawid Piwowar, tel. 74 865 46 98, e-mail: d.piwowar@um.klodzko.pl.

Wydania: