Badanie satysfakcji klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Starosta Kłodzki informuje, że w dn. 3-28 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzono badanie satysfakcji klientów. Celem badania było sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.
Ankiety w wersji papierowej dostępne były w następujących lokalizacjach:
– Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
– Biuro Obsługi Klienta w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
– Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
– Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,
– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,
– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,
– Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,
– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.
Ankieta dostępna w wersji on-line na stronie: http://powiat.klodzko.pl/ankieta/.

Wydania: