18 800,00 zł na nowe książki

Autor: 
inf.wł.

Biblioteka Publiczna Gm. Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kł. bierze udział w kolejnej edycji programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. - W roku 2018 otrzymaliśmy jedną z największych dotychczas dotacji na zakup nowości wydawniczych, która wynosi 18 800,00 zł. Pozyskane pieniądze przeznaczyliśmy na powiększenie księgozbioru do dziesięciu naszych bibliotek: w Ołdrzychowicach Kł., Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach – dwie filie, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie – podkreśla dyrektor Biblioteki Mariola Huzar.

Wydania: