Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf.GNR
1Nowa sala gimnastyczna gotowa do przyjęcia uczniów.jpg
2Bieg na Wielką Sowę.jpg

* Nowa sala gimnastyczna gotowa do przyjęcia uczniów
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie jest na ukończeniu. Gmina Nowa Ruda aktualnie odbiera prace budowlane.
Sala gimnastyczna o wymiarach 15 x 30 m umożliwi prowadzenie szkolnych zajęć wychowania fizycznego oraz organizację rozgrywek piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej. Wybudowana infrastruktura została doposażona w akcesoria typu.: drabinki gimnastyczne, tablice do koszykówki z wysięgnikiem ruchomym - słupki do siatkówki z siatką. Na zapleczu powstał zespół przebieralni, natryskownia i wc dla uczniów i nauczycieli, zaplecze magazynowe sali, kotłownia, gabinet kultury fizycznej. Całość jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem inwestycji jest utworzenie dodatkowej, nowocześnie wyposażonej klasopracowni przyrodniczej z pomocami dydaktycznymi rekomendowanymi przez MEN.
Zakłada się, że realizacja zadania przełoży się na podniesienie standardów nauczania w placówce, wpłynie pozytywnie na kondycję fizyczno-zdrowotną uczniów i pomoże im w zdobyciu kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
Wartość zadania wyniosła 2,7 mln zł, z czego do tej pory przyznano 44,03% dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020, za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizacja projektu nie byłaby więc możliwa, gdyby projekt nie został zatwierdzony przez lidera aglomeracji – prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Dodatkowo, Gminie Nowa Ruda przyznano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.
* Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030
Podczas sierpniowej sesji radni uchwalili Strategię Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej do roku 2030, który jest jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju 22 gmin (sygnatariuszy Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej) we wszystkich sferach życia, w tym przede wszystkim w sferze społecznej i gospodarczej.
Potrzeba aktualizacji dotychczasowej Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 wynikła z przyjęcia przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zmiany Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do roku 2030.
Przy opracowaniu dokumentu uczestniczyli również pracownicy urzędu, którzy dostarczali dane statystyczne służące opracowaniu diagnozy stanu obecnego oraz wskazywali zadania, jakie gmina zamierza zrealizować w kolejnych latach dla zapewnienia właściwego rozwoju. Strategia była także przedmiotem konsultacji społecznych.
Przyjęcie strategii umożliwi ubieganie się o środki finansowe m.in. z budżetu państwa, UE i środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych.
* XXVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru
11 sierpnia w Jugowie, przy Nadleśnictwie Jugów odbył się XXVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Na scenie wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowa Ruda oraz zespoły folklorystyczne z Włoch, Ukrainy, Węgier i Nowej Rudy.
* Bieg na Wielką Sowę
Za nami biegowy weekend: 5. Półmaraton Sowiogórski (sobota), Regatta 9. Bieg na Wielką Sowę i 3. Mini Sowa (niedziela). Niezwykle wymagające przedsięwzięcie, angażujące wiele osób i instytucji, dzięki którym wszystko odbyło się zgodnie z planem. Organizatorom – Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – pomagali: nadleśniczy Nadleśnictwa Jugów Jan Lenart, komendant Gminnych OSP Paweł Gargol, prezes Gminnych OSP Bartosz Słoninka, OSP Ludwikowice, OSP Sokolec, OSP Bożków, OSP Nowa Wieś Kł., CR Harenda, OW Wisła, Karczma pod Sową, Szyprówka, Schroniska Orzeł i Sowa, Urząd Miasta Pieszyce, Kamayu Art., Wolontariusze z Zespołu Szkół w Jugowie, KGW Jugów, Paweł Mazurkiewicz, Jan Brzeziński, Adam Buczakowski, Sołtysi: Sokolca, Nowej Wsi, Bartnicy, Jugowa, Koszyna, Świerków, Noworudzkie Usługi Komunalne. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy organizator składa serdeczne podziękowania.
Trasa biegu wiodła z Ludwikowic Kłodzkich na Wielką Sowę. Na odcinku 9,6 km zawodnicy pokonali przewyższenie 600 m. Wśród panów najlepsi byli: Sylwester Lepiarz (LKB Rudnik) z czasem 38:40, Andrii Starzynski (39:50) z Ukrainy, Paweł Olijnyk (40:20) z Ukrainy.
Wśród pań na podium stanęły: Dominika Stelmach (43:32), Anna Ficner (46:05), Dominika Wiśniewska-Ulfik (47:23).
* NADCHODZĄCE WYDARZENIA
8 WRZEŚNIA – ŚPIEWANIE POD ORŁEM – blok kameralnych koncertów przy Schronisku Orzeł nad Przełęczą Sokolą w Sokolcu. Niezwykle intymny, górski klimat przyciąga miłośników muzyki i zapierających dech w piersiach widoków. W tym roku zagra dla nas m.in. Janusz Radek oraz zespół Póki Co.
8 WRZEŚNIA – NARODOWE CZYTANIE – Mieszkańcy czytają fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Galeria Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł.
15 WRZEŚNIA – IMPREZA KULINARNA pod znakiem pieroga. Jugów.
22 WRZEŚNIA – WIELKIE PORZĄDKOWANIE WIELKIEJ SOWY.
Start z Przełęczy Sokolej. Organizator zapewnia worki, rękawiczki, przewodnika, jedzenie i picie. Na szczycie Wielkiej Sowy ognisko z atrakcjami oraz niespodzianka. Zapraszamy do wspólnego porządkowania trasy pieszej na najwyższy szczyt Gór Sowich.
Szczegóły na www.ckg.nowaruda.pl oraz www.gmina.nowaruda.pl

Wydania: