Kłodzko: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze"

Autor: 
inf.wł.

Szanowni Państwo, Gmina Miejska Kłodzko wspólnie z gminami z terenu Ziemi Kłodzkiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Projekt nosi tytuł: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).
Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy Państwa i zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy. Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://miastoklodzko.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miasta Pan Dawid Piwowar tel. 74 865 46 98, email: d.piwowar@um.klo-dzko.pl Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko w pokoju nr 306. Wstępne deklaracje udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 23.09.2018 r. Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie. Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Dawidem Piwowar tel. 74 865 46 98, email: d.piwowar@um.klodzko.pl w godz. od 7.30 do 11.30
W terminie do 23.09.2018 r. przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń.
O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.

Wydania: