Jak powstała obwodnica Kłodzka

Autor: 
inf.wł
obwod.jpg

W 2008 r. odbyły się pierwsze robocze spotkania z ówczesnym Ministrem Infrastruktury. W marcu 2009 r. na zaproszenie poseł Moniki Wielichowskiej, jako członka Sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się spotkanie władz powiatu i miasta Kłodzko na Twierdzy Kłodzkiej z członkami sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Wiceministrem Infrastruktury. Spotkanie na Twierdzy dotyczyło budowy obwodnicy Kłodzka, której w rządowych planach na przestrzeni lat i zmian rządów – nigdy nie było. Od tego momentu rozpoczęły się posłanki Wielichowskiej i samorządowców cykliczne robocze spotkania z Dyrektorem Wrocławskiego Oddziału Gen. Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawicielami resortu. Równolegle w sprawie konieczności budowy obwodnicy Monika Wielichowska interweniowała w Sejmie. Po wielokroć apelowała do Ministra Infrastruktury, do Gen. Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o znalezienie środków na projekt i dokumentację budowy obwodnicy Kłodzka, wpisanie do rządowego programu i rozpoczęcie budowy.
W kwietniu 2010 r. w budżecie państwa zostały zabezpieczone środki na dokumentację: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY + DOKUMENTACJA PRZETARGOWA dla zadania BUDOWA OBWODNICY KŁODZKA w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46, gdzie szacowany koszt dokumentacji wyniósł 2 mln 800 tys. zł. W czerwcu 2010 r. 23 wykonawców zgłosiło się do zaprojektowania obwodnicy Kłodzka. W sierpniu 2010 w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu podpisano umowę pomiędzy Gen. Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla: „Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”. W grudniu 2010 r. został zmieniony zakres rzeczowy projektu Programu Budowy Dróg w stosunku do uchwalonego w 2007 r. W programie z 2007 nie było kłodzkiej obwodnicy. Wśród zmian znalazła się pozytywna zmiana dla kłodzkiej obwodnicy. We wrześniu 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło przetargi na 11 obwodnic. Wśród nich, w załączniku nr 6 – obwodnica Kłodzka. Zał. nr 6 trafił z konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Do obwodnicy Kłodzkiej nie było uwag. Został ostatni przystanek do uzyskania zgody w realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji dla całej Ziemi Kłodzkiej. 1 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła załącznik nr 6, czyli Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. A w załączniku, jedenaście obwodnic do realizacji w kraju w następnej perspektywie finansowej, w załączniku znalazła się budowa obwodnicy Kłodzka. 23 stycznia 2015 r. w starostwie powiatowym w Kłodzku odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę obwodnicy Kłodzka. Na taką wiadomość mieszkańcy powiatu kłodzkiego czekali kilkadziesiąt lat. To co wydawało się niemożliwym, stało się faktem. Dzięki determinacji i współpracy wielu osób i instytucji, mieszkańcy pow. kłodzkiego mogą się cieszyć, że tak ważny problem komunikacyjny Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej będzie rozwiązany.
W marcu 2016 r. Wojewoda podpisał Zezwolenie na Realizację Inwestycji. Ruszyła budowa obwodnicy Kłodzka. Robót budowlanych nie zatrzymały głosy sprzeciwu w sprawie budowy obwodnicy Kłodzka, które pojawiły się na kilkanaście dni przed ich rozpoczęciem. Członkowie Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku oddział Dzierżoniów i Kłodzko, radni pow. kłodzkiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości, były poseł PIS, osoby wspierające w wyborach do Parlamentu kandydata PIS – wystąpili z pismem do Ministra Infrastruktury z prośbą o pilne zrewidowanie celowości kontynuowania budowy obwodnicy Kłodzka. Członkowie Stowarzyszenia podważali sens budowy obwodnicy Kłodzka – budowy, o którą na przestrzeni lat zabiegało wiele samorządów i instytucji. Głosy sprzeciwu pojawiły się w momencie, gdy projekt był już na bardzo zaawansowanym etapie. Na szczęście ten głos sprzeciwu nie był w stanie zatrzymać budowy obwodnicy Kłodzka, o czym zapewnił posłankę Wielichowską Jerzy Szmit podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wydania: