Badania i pomiary Twierdzy

Autor: 
Grzegorz Basiński
Studenci 2018 .jpg

W czerwcu br. gościliśmy w Twierdzy Kłodzko studentów Politechniki Lubelskiej w ramach praktyk inwentaryzacyjnych. We współpracy z Urzędem Miasta i Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi, studenci wydziałów architektury i budownictwa, kontynuują od trzech lat inwentaryzację pomiarowo-rysunkową, skaning 3D oraz badania zawilgocenia i zasolenia głównych budowli Twierdzy. W tym roku przedmiotem dokumentacji było:
- Dzieło koronowe (Bastion Wacław, Ludmiła, Jabłonka) – dokumentacja fotogrametryczna/inwentaryzacja z oznaczeniem stanu technicznego/wytycznych remontowych. - Słoniczoło Donjonu – weryfikacja inwentaryzacji z lat 70 XX w.
- uzupełnienie o przekroje, widoki i pomiary szczegółowe wraz z pomiarami zawilgocenia i zasolenia. Powstała dokumentacja zostanie wykorzystana przez Zarząd Twierdzy w przyszłych projektach pracach remontowych i adaptacyjnych. W Wielkim Kleszczu dn. 7.06. odbyło się podsumowanie tegorocznych działań.

Wydania: