Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. B.A.
1-Wyróżnienie dla Przyjaznej Gminy Nowa Ruda.jpg
2-Gminny Dzień Strażaka i nowy wóz dla OSP 2.jpg
3-100 TYS.jpg

* Gmina Nowa Ruda dofinansuje zakup kolejnych ekologicznych pieców
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem wymiany pieców, wójt Adrianna Mierzejewska informuje, że w dniach od 15 maja do 28 września 2018 roku można składać w Urzędzie Gminy Nowa Ruda wnioski na dofinansowanie zakupu pieca. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i skierowany jest do mieszkańców, którzy po 1 stycznia 2017 roku zakupili lub zakupią piec i chcą otrzymać zwrot połowy jego kosztów. To kolejny nabór, który już przed ogłoszeniem cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego realizacja pozwoli na realne obniżenie pyłu PM10 w powietrzu w naszych wsiach. Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu gminy, Niepodległości 1, pok. nr 5, tel. 74 872 09 46.

* Wyróżnienie dla Przyjaznej Gminy Nowa Ruda
Gmina Nowa Ruda została laureatem XX Plebiscytu Gospodarczego Muflony 2017! W piątek, 11 maja wójt Adrianna Mierzejewska odebrała wyróżnienie w Zamku Książ.
Gmina Nowa Ruda została wyróżniona w dwóch kategoriach: Nasza Przyjazna Gmina oraz Wydarzenie/Inicjatywa Roku. Nagrody w kategorii Nasza Przyjazna Gmina zostały przyznane po raz pierwszy samorządom, w których po prostu dobrze i wygodnie się żyje, gdzie jest mnóstwo udogodnień dla mieszkańców i przedsiębiorców. W uzasadnieniu do przyznanego wyróżnienia Kapituła podkreśliła m.in. utrzymanie od trzech lat tych samych stawek podatkowych i opłat miejscowych oraz wysokie nakłady na inwestycje, a zwłaszcza w obszarze oświaty.
Z kolei nagroda dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł. powędrowała za organizację Festiwalu Góry Literatury. Wyróżnienia są bardzo cenne i cieszą szczególnie, ponieważ zostały przyznane przez obiektywne grono osób, które doceniły sprawne zarządzanie oraz dostrzegły spektakularny sukces organizacyjny.

* Gminny Dzień Strażaka i nowy wóz dla OSP
W sobotę, 5 maja we Włodowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka oraz przekazanie nowego wozu dla OSP Włodowice. Wójt Adrianna Mierzejewska i prezes Gminnych OSP Bartosz Słoninka wręczali odznaki Wzorowego Strażaka oraz medale za wysługę lat, w tym nawet za 50-letnią służbę w OSP. Po ceremonii odznaczeń, ks. proboszcz Jarosław Genibor dokonał poświęcenia samochodu, a wójt Adrianna Mierzejewska przekazała oficjalnie kluczyki do nowego samochodu strażakom ochotnikom z OSP Włodowice. Na koniec części oficjalnej OSP Włodowice uhonorowały trzech swoich najmłodszych strażaków dyplomami za zaangażowanie w pracę na rzecz OSP.

* 100 tys. zł na sprzęt ratownictwa
19 kwietnia wójt Adrianna Mierzejewska odebrała z rąk Mikołaja Pawlaka dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości dotację celową w wysokości 109.751,40 zł. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i zostały przyznane na wniosek złożony przez Gminę Nowa Ruda w celu dokonania zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych, który będzie służył do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu przestępstwa/wypadku. Wkład własny gminy wyniesie zaledwie 1.108,60 zł.

* Balonem nad kopalnią melafiru
W piątek, 4 maja, na terenie dawnej Kopalni Melafiru w Świerkach gościliśmy ekipy baloniarzy z różnych krajów świata. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na scenie wystąpił m.in. Młodzieżowy Teatr Muzyczny przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z fragmentami z „Upiora w operze”. Ponadto były konkurencje dla widzów. Wójt Adrianna Mierzejewska wylosowała dla 3 mieszkańców darmowe przeloty balonem! Silny wiatr uniemożliwił loty wszystkich przybyłych ekip balonowych, ale najbardziej cierpliwi mieszkańcy mogli zobaczyć start jednego z balonów na ogrzane powietrze. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, impreza była wspaniała i przyciągnęła tłum widzów. Organizatorem wydarzenia był Świdnicki Klub Balonowy, CKGNR oraz Gmina Nowa Ruda.

* Gminny Konkurs Recytatorski
W Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli „Kto ty jesteś? Polak mały – wiersze o Polsce dla przedszkolaka”. W eliminacjach wzięły udział przedszkola z Dzikowca, Jugowa, Przygórza, Woliborza, Ludwikowic Kł. i Bożkowa. Razem 22 uczestników w dwóch kat. wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a każde dziecko dodatkowo otrzymało drobny upominek, który w imieniu pani Wójt oraz swoim przekazywał zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda Paweł Szafran.
Dzień wcześniej, 25 kwietnia do tego samego konkursu stanęli także uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych. Recytowane utwory wybrane zostały z Antologii Niepodległości przygotowanej przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowego Czytania 2018. Wszystkim serdecznie gratulujemy odwagi za prezentację bardzo trudnych wierszy, a ze zwycięzcami spotkamy się 9 września podczas Narodowego Czytania. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna działająca przy CKGNR w Ludwikowicach Kł.

* AUTYZM I CO DALEJ?
We wtorek, 24 kwietnia miała miejsce konferencja pn. „Autyzm i co dalej?”. Przed rozpoczęciem wykładów poszerzających wiedzę na temat autyzmu wśród dzieci, rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki, w którym uczniowie klas podstawowych prezentowali na rysunkach lub piśmie swoje relacje z kolegami ze szkolnej ławki, którzy wymagają większej troski i opieki. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska ufundowała nagrody w konkursie oraz sprawowała patronat honorowy nad wydarzeniem. Organizatorami wydarzenia były: Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie.

* Zaśpiewały w hołdzie Janowi Pawłowi II
W sobotę, 5 maja, w Przygórzu odbył się koncert „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Ruda, Klubu Seniora Iskierki i zespołu Kołczanki, zaśpiewały w kościele pw. Podwyższenia Krzyża. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Przygórzu, Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda oraz CKGNR. Po koncercie sołtys Antoni Pukała zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Wydania: