Nagroda Polcul dla Mietka Kowalcze

Autor: 
inf.wł.
MIETEK1.jpg

W sobotę 19 maja w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego wręczono nagrody Fundacji Polcul 12. osobom z całej Polski. Wśród nagrodzonych znalazł się także nasz współpracownik – Mietek Kowalcze. Kapituła Fundacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek Doroty Jones-Olszanki i przyznała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia wychowawcze młodzieży i animację życia kulturalnego w regionie Kotliny Kłodzkiej. Ta ceniona i ważna Fundacja od chwili założenia przez Jerzego Bonieckiego w 1980 roku kładzie ogromny nacisk na to, żeby wyszukiwać, rekomendować i nagradzać osoby, które przyczyniają się do budowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w różnych sferach. Edukacja i kultura to te aspekty działalności, które pozwoliły, zdaniem Kapituły, kandydata z Kłodzka nagrodzić. Wśród działań edukacyjnych wymieniono przede wszystkim te, które poszerzają zarówno wiedzę o regionie, a także te, które prowokują młodzież do aktywnego udziału w lokalnych przedsięwzięciach społecznych, ekologicznych i charytatywnych, ucząc, niejako przy okazji, mądrego i odpowiedzialnego wolontariatu. Działania w sferze kultury to aktywności związane z organizowaniem kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, z projektami Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego i Centrum Kultury Chrześcijańskiej, z pracami Klubu Otwartej Kultury czy wreszcie inicjatywy wydawnicze – grupa poetycka młodych, książki Zofii Mirskiej i Artura Chabrowskiego. Osobne dziedziny to spotkania autorskie w ramach pomysłu „Zróbmy sobie kulturę” czy starania, podjęte z grupą przyjaciół, by sprowadzić do miasta model kłodzkiej synagogi autorstwa Gerharda Roesego – właśnie się to udało. Ta praca to swego rodzaju zwieńczenie projektów związanych z upamiętnianiem elementów historii i kultury Żydów. Mietek Kowalcze to inicjator obchodów kolejnych rocznic Nocy Kryształowej, organizator w Kłodzku działań wynikających z projektu „Muzeum na kółkach” w ramach współpracy z „Polin”, koordynator upamiętniania akcją „Łączy nas pamięć” rocznic powstania w getcie warszawskim, czy współorganizator gry miejskiej „Śladami Żydów kłodzkich” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ostatnia sprawa to projekt uporządkowania archiwum dekanalnego w kościele oo. jezuitów. To tylko część działań, by tworzyć niezależną kulturę a przez to społeczeństwo obywatelskie w Kłodzku. Brawo. Oby tak dalej.

Wydania: