Kongres dla rozwoju

Autor: 
inf. Ewa Chalecka

W piątek (8.06) odbędzie się w Lądku-Zdroju II Sudecki Kongres Samorządowy pod hasłem: Rozwój dla lepszej przyszłości – Deklaracja Sudecka.
Kluczowe zagadnienia II Sudeckiego Kongresu Samorządowego w tym roku skierują uwagę w stronę kontynuacji i intensyfikacji działań rozpoczętych rok temu, i podjętych przez sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 2017, których celem jest rozwój gospodarczy regionu Sudetów. Dlatego też tematy tegorocznych wystąpień i rozmów oscylować będą wokół problemów zdiagnozowanych w samej „Deklaracji Sudeckiej” podpisanej w grudniu zeszłego roku. Bloki dyskusyjne obejmują m.in. likwidację wykluczenia komunikacyjnego, rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, poprawę jakości sieci dróg, rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych, rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu, zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk, rozwój sektora rolno- spożywczego opartego na zdrowej żywności, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru, poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego, tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw, tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych.

Wydania: