Kolejne promesy dla samorządów z Dolnego Śląska

Autor: 
inf.wł.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska. Blisko 18 mln zł trafi do 38 gmin i 5 powiatów.
Pieniądze pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, odbudowę nawierzchni zniszczonych tras czy remont uszkodzonych budynków.
W 2018 roku kwota promes przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosła już 47 mln zł. Łącznie samorządy z Dolnego Śląska otrzymają rządowe wsparcie w wysokości 65 mln zł.
Lista gmin z terenu powiatu kłodzkiego, które otrzymają promesy:
• Gmina Lądek Zdrój: przebudowa drogi gminnej w Konradowie – 280 000 zł
• Miasto Nowa Ruda: odbudowa drogi ul. Zagórze etap II – 721 000 zł
• Gmina Nowa Ruda (wiejska): przebudowa drogi Dzikowiec 69, Wolibórz – Dzikowiec oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową 1 600 000 zł
• Gmina Bystrzyca Kłodzka: remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Idzików – 82 000 zł
• Gmina Szczytna: remont dachu na budynku użyteczności publicznej „Usługi komunalne” ul. Pocztowa 11 w Szczytnej – 62 950 zł
• Gmina Nowa Ruda (wiejska): przebudowa drogi Dworki; Sokolec 182 – 1 200 000 zł
***
• Powiat Kłodzki: odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju – 600 000 zł
• Powiat Kłodzki: odbudowa drogi powiatowej Starkówek – Pokrzywno – 746 400 zł.

Wydania: