Dzień Strażaka

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
s1.jpg

Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kłodzku w składzie: starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, etatowy członek Zarządu – Piotr Marchewka, członek Zarządu – Robert Duma i przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Dariusz Kłonowski, podziękowała strażakom w dniu ich święta za ofiarną i ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim. Podczas uroczystości w dowód uznania strażakom zostało nadanych łącznie kilkadziesiąt medali. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało Złoty Znak Związku OSP RP druhowi: Zbigniewowi Osuch, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku: druhowi Andrzejowi Gala. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał stopień kapitana mł. kpt. Piotrowi Budnikowi. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień aspiranta sztabowego st.asp. Grzegorzowi Solskiemu. W dowód szacunku, wdzięczności i uznania za pomoc w realizacji zadań statutowych, Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kłodzkiego Złoty Medal „Na Straży” otrzymał Michał Piszko – burmistrz Miasta Kłodzka. Po uroczystościach, odbył się znakomity pokaz strażackich umiejętności w wykonaniu dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wojciechowice.

Wydania: