Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Autor: 
inf. ZSP
01.jpg

3 marca 2018 r. uczniowie klas technikum budowlanego ZSP nr 1 w Kłodzku: Beata Dobis, Armin Nowak, Kacper Gruszecki i Wojciech Bandyk brali udział w zawodach okręgowych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się w Politechnice Opolskiej Wydział Budownictwa i Architektury w Opolu. Ten etap składał się z dwóch części. Prace uczestników zostały przesłane do sprawdzenia na Politechnikę Warszawską, która jest głównym organizatorem olimpiady.
W przerwie uczniowie zwiedzili uczelnię, szczególną uwagę zwróciło laboratorium materiałów budowlanych. Po smacznym obiedzie cało i zdrowo wróciliśmy do Kłodzka. Teraz z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. Serdeczne podziękowania dla uczniów za uczestnictwo, godne reprezentowanie szkoły. Opiekunem grupy był mgr inż. Jerzy Budziński.

Wydania: