Nowe drukarki dla Policji w Powiecie Kłodzkim

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
005.jpg

W dniu 9 marca br. w sali konferencyjnej w starostwie odbyło się symboliczne przekazanie drukarek dla policji kłodzkiej. Starostę kłodzkiego reprezentował Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego i przekazał 22 drukarki p.o. komendantowi Powiatowej Policji w Kłodzku, Jackowi Wysockiemu. Powiat Kłodzki ze środków własnych przeznaczył na nie blisko 11 tys. zł. Zarząd pamięta o ogromie potrzeb policji kłodzkiej i w miarę możliwości sukcesywnie przekazuje środki finansowe na jej doposażenie. Wspomagając sprzętowo policję przyczyniamy się do lepszego funkcjonowania komendy, komisariatów i posterunków zlokalizowanych na naszym obszarze – podkreśla P. Marchewka.
Komendant podziękował panu Staroście za już udzielone wsparcie tj.: zakup psa tropiącego i remont posterunku w Międzylesiu i wyraża nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Wydania: