Z wizytą w Warszawie w Polskim Funduszu Rozwojowym S.A.

Autor: 
Grzegorz Szczygieł
konferencja_Wawa.jpg

11.01.2018 r. w Warszawie burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwojowego S.A. Głównym celem wizyty była możliwość pozyskania środków finansowych na dokapitalizowanie nowo powstałej spółki Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Jest to o tyle istotne, bowiem PFR S.A. realizuje pakiety dla samorządów i sektora publicznego, mające na celu przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę polskich samorządów. Celem Funduszu jest dostarczenie kapitału na rozwój samorządów jako kluczowego elementu oferty Polskiego Funduszu Rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować inwestycje. Jednym z takich pakietów jest Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS), w ramach którego Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Pakiet FIS przewiduje wsparcie m. in. w sektorach związanych z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej oraz zadań własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia. Pod uwagę brane są te przedsięwzięcia, których wartość minimalna wynosi więcej niż 10 mln zł, natomiast zadania objęte wsparciem nie mogą przekroczyć kwoty 120 mln zł.
Warto zaznaczyć, że spotkanie zostało połączone z odbywającą się w tym dniu – przy udziale premiera RP Mateusza Morawieckiego – konferencją, podczas której podpisane zostały dwie umowy inwestycyjne z samorządami. Pierwsza umowa, dotycząca gmin Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna, pozwoli funduszowi PFR S.A. na dokonanie inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga umowa dotyczy inwestycji w rozbudowę infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej (w tym przypadku fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Łączna wartość obu inwestycji to kwota rzędu 50 mln zł.

Wydania: