Uwaga: możliwość wymiany pieca!

Autor: 
inf. M. Matusz

Gmina Radków rozważa przystąpienie do programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż daje to możliwość pozyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.
Program „Wymiana pieców” obejmuje likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, przyjaznych środowisku źródeł ciepła: kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej klasa 5 wg PN-EN 303-5:2012), podłączenia do sieci ciepłowniczej, OZE - pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych. Co bardzo istotne, przystąpienie do programu wiąże się z likwidacją dotychczasowego pieca opalanego paliwem stałym oraz odłączeniem go od przewodu kominowego. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji przy limicie 20.000 zł dla domu jednorodzinnego, 14.000 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym i 8.000 zł w przypadku kotłowni wspólnej, na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni.
W praktyce procedura będzie wyglądać następująco: właściciel nieruchomości zakwalifikowany do programu wykona oraz opłaci wymianę źródła ciepła według wcześniej zatwierdzonych ustaleń, następnie otrzyma refundację połowy z poniesionych oraz uznanych za kwalifikowalne kosztów (czyli odpowiednio maksymalnie 10000 zł, 7000 zł i 4000 zł), drugą połowę będzie zobowiązany pokryć ze środków własnych. Dofinansowanie dla mieszkańca pochodzić będzie w połowie ze środków WFOŚiGW oraz środków własnych Gminy Radków. Szczegóły dotyczące programu „Wymiana pieców” można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: „złóż wniosek – programy”.
Ostateczna decyzja zapadnie jednak w drugiej połowie br., po dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy Radków, która realizuje już szereg operacji ukierunkowanych na szeroko pojętą ochronę środowiska, w tym m.in.: termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w szkołach w Wambierzycach oraz Ścinawce Średniej, budowę kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji oraz pokryć dachowych.

Wydania: