Gmina Stronie Śląskie - rozmowa z burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- Jak minął 2017 rok dla Państwa?
- Rok jak rok. Dobrze się zakończył. Zaplanowane inwestycje zrealizowaliśmy i realizujemy.
- A są to...
- ... remont budynku Urzędu Miejskiego i otoczenia, budowa parkingu, remonty dróg: ul. Kościelna – ciąg pieszy do Onufrego, ul. Ogrodowa w Nowej Morawie, droga w Siennej wspólnie z podmiotem, remont ul. Mickiewicza. Z dróg powiatowych: Nowa Morawa – Stronie Śląskie I etap wykonywany przez Zarząd Dróg Powiatowych, droga 392 Idzików – Stronie Śląskie – wykonawca: Dolnośląski Zarząd Dróg
i Kolei. Wyremontowany jest też most w Nowym Gierałtowie, budujemy salę gimnastyczną – budowa jest już zaawansowana w 90%. Kolejny remont to boisko przy Szkole Podstawowej. Oddanie do użytku 28 mieszkań socjalnych poprzez wyremontowanie budynków Morawka 42 i 43. Toczy się też procedura przejęcia nieruchomości od Woj. Dolnośląskiego.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kanalizacja ściekowa w Kletnie i kanalizacja wodno-ściekowa w Starej Morawie, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Kolejna realizacja w toku to budowa SINGIELTRAKÓW.
Oczywiście nie obeszło się i bez dro-bniejszych, ale ważnych zadań jak np. remont remizy OSP w Bolesławowie czy też zakup sprzętu dla OSP Stronie Śląskie.
- A co ze sprawami – nazwijmy je – społecznymi?
- Na pewno fakt, że w 2017 roku obchodziliśmy uroczyście 50. lecie Stronia Śląskiego i 50. lecie Szkoły Podstawowej. Dla oświaty polskiej był to rok reformy. Trzeba było na nowo „poukładać” oświatę w Gminie.
Cieszę się, że zawarliśmy umowę partnerską z Ustroniem Morskim. Myślę, że to bardzo dobra umowa łącząca mieszkańców gór i wybrzeży morskich.
Utrzymany został program dopłaty do budowy studni a uruchomiony program wymiany pieców i pomiaru czystości powietrza. Dofinansowujemy również usuwanie azbestu W dalszym ciągu funkcjonuje budżet obywatelski. Nagradzamy najładniejsze wsie, nagradzamy także za dbałość o zasoby dziedzictwa kulturalnego. Przyznajemy stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla naszych uzdolnionych mieszkańców.
Pilotażowo – po raz pierwszy w tym roku (2017 – przyp. red.) uruchomiliśmy bezpłatny Ski-Bus wspólnie z Czarną Górą i Kamienicą, który jeździ na trasie Stronie – Kamienica – Stronie – Sienna. To 7 kursów dziennie. Pomysł chyba się sprawdził, bo np. w okresie ferii dziennie przewozi 120 osób. Czyli – co najmniej 30 samochodów dziennie nie zanieczyszczało powietrza.
To wszystko sprawia, że „meldujemy się” w czołówkach rankingów gmin w Polsce (np. Plebiscyt Rzeczpospolitej i 12 miejsce w kraju).
- Zadam Ci jeszcze dwa „stare” pytania. Pierwsze: uda Ci się z tą Wieżą na Śnieżniku? i drugie: czy wróci kolej na trasę Kłodzko – Stronie Śląskie?
- Odpowiadam na pierwsze pytanie: Wszystkie dokumenty w tej sprawie są złożone. W marcu tego roku Komitet Monitorujący zdecyduje na tak bądź nie. Budowa Wieży na Śnieżniku jest częścią programu, w którym uczestniczą jeszcze trzy podmioty: dwa czeskie – gmina Kraliki, która w ramach tego programu zamierza utworzyć Centrum Informacji o Śnieżniku, a gmina Dolna Morawa Centrum Informacji Turystycznej. Natomiast Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej promuje to zadanie. Unia Europejska finansuje 85% tego zadania. Mam nadzieję, że takiej okazji „nie przepuścimy”. A czas, jaki mamy do dyspozycji, to rok 2020.
Co do drugiego pytania o kolej do Stronia Śląskiego ... podejrzewam, że ten temat wróci przed wyborami, ale będą to raczej obiecanki - cacanki. Ja nie mam żadnych złudzeń w tym zakresie. Mimo naszego lobbowania, także Starostwa, radnych wojewódzkich, sprawa całkowicie zanika na rzecz rozwoju kolei w Aglomeracji Wrocławskiej.
- Mamy 2018 rok. I tak na zakończenie – jak wygląda budżet na ten rok?
- Nie jest taki znów duży, ale w ciągu roku zapewne będziemy go sukcesywnie zwiększać. Planujemy dochód w wys. 28 mln zł, a wydatki w kwocie 33 mln 600 tys. zł. Deficyt pokryjemy nadwyżką z lat poprzednich, zatem nie będziemy posiłkować się kredytem.
- Dziękuję za rozmowę.

Wydania: