Ogromna ulga dla mieszkańców Kłodzka - oficjalnie oddano do użytku RONDO

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
ron.jpg

Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń wraz z burmistrzem Kłodzka Michałem Piszko oficjalnie 14 grudnia 2017 roku oddali do użytku nowe rondo w Kłodzku na skrzyżowaniu ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Bohaterów Getta.
Przy tak szeroko zakrojonej inwestycji przeprowadzonej w mieście należy wspomnieć o poniesionych kosztach przy budowie ronda. Starostwo ze środków własnych przekazało kwotę ponad 1,7 mln zł, a Gmina Miejska Kłodzko dołożyła kwotę ponad 1 mln zł.
Ten etap robót obejmował wykonanie od podstaw ronda, chodników dla pieszych oraz zatok parkingowych. Wykonano również nowe oświetlenie uliczne w obrębie prowadzonej inwestycji.
Na rok 2018 przewidziano kontynuację przebudowy ul. Kościuszki wraz z ul. Noworudzką. Koło stacji benzynowej BP ma powstać również rondo. Na prace przewidziano budżet w kwocie 1,75 mln zł. Udział finansowy starostwa i miasta wyniesie po 50%.
Włodarze powiatu i miasta decydując o przebudowie skrzyżowań na ronda, mają na uwadze przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, swobodny dostęp do utworzonych stref parkingowych oraz rozładowanie ruchu transportowo-komunikacyjnego w mieście.
Pamiętając o utrudnieniach podczas budowy jakie dotykały mieszkańców oraz przyjezdnych gości, tym większa radość z możliwości użytkowania w pełni z ronda.

Wydania: