A co tam w Różanym Dworze...

Autor: 
Monika Maciejczyk
E.Śnieżkowska.jpg

A w Różanym Dworze moc pracy i radości z powodu przyjazdu Gości, którzy odwiedzili Polanicę w związku z Festiwalem Poezji – Poeci bez Granic. Zjazdem organizowanym już tradycyjnie przez Związek Literatów Polskich, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starosty Kło-dzkiego, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz władz i instytucji działających na terenie Polanicy-Zdroju.
W ramach zajęć dydaktycznych festiwalu, w polanickich szkołach odbyły się wykłady pisarzy i poetów. Miałam zaszczyt poprowadzić taki wykład w Zespole Szkół EDUKATOR w Polanicy-Zdroju, przy ul. Kościuszki 13, wspólnie z wieloletnim prezesem Związku Literatów Polskich, obecnie członkiem Zarządu Głównego ZLP, wybitnym pisarzem i poetą – Andrzejem Gnarowskim. Wiele satysfakcji przyniosła mi rozmowa z gronem pedagogicznym, a także z uczniami szkoły. Nauczyciele byli pełni zrozumienia dla inicjatywy takich spotkań i otwarci na współpracę. Uczniowie zasłuchani, aktywnie uczestniczący w wykładzie, a po skończonej lekcji, zainteresowani dalszą współpracą z pisarzami. Pomimo dzwonka na przerwę, otoczyła mnie grupa młodzieży zainteresowana dalszą rozmową. Zadawali pytania, prosili o rady. Ogromna to radość dla dojrzałego twórcy, gdy młodzież stawia pierwsze kroki na tej wspaniałej drodze życia jaką jest pisarstwo. Tylko pisarz i nauczyciel potrafi docenić, jak ważna może być dla przyszłości młodego człowieka owa zawartość szuflad. Miejsce tajemne pierwszych prób pisarskich, często niedocenianych przez rodziców. Dlatego tak bardzo ważna jest współpraca pedagogów i literatów.
A my zajrzyjmy do Różanego Dworu, co w tym sprzyjającym poezji czasie działo się w Saloniku Literackim. Tradycyjnie już zagościli tutaj pisarze i poeci z kraju i zagranicy. Goście zagraniczni to: Oleksandr Gordon wiceprezes Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, wybitny pisarz i poeta ukraiński; Vera Kopecka wiceprezes Wschodnio-Czeskiego Zwią-zku Literatów, poetka i malarka, wybitna animatorka życia kulturalnego w Czechach; prof. literatury Frantiśek Vszetićka, pisarz, poeta i tłumacz; Vera Vszetićkowa tłumaczka literatury polskiej i czeskiej.
A z Polski: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, poetka i pisarka należąca do ZLP, autorka wielu książek dla dorosłych i dla dzieci; Dariusz Pawlicki, pisarz i poeta, wybitny eseista, członek ZLP; Stanisław Luchowski, pisarz i poeta, członek ZLP, a jednocześnie Generalny Dyrektor Gór-niczy, poświęcający opowieści swoje braci górniczej; Oleńka Pijanowska-Adamczyk, nasza kochana seniorka Związku Literatów Polskich na Dolnym Śląsku, wybitna poetka i pisarka wraz z córką Grażyną Adamczyk-Lidtke, poetką i pisarką, członkiem ZLP, założycielką domu tańca flamenco we Wrocławiu i prekursorką szkoły tańca hiszpańskiego w Polsce. Zagościła wraz z mężem Aleksandrem von Lidtke, artystą związanym przez wiele lat ze słynnym Teatrem Grotowskiego. Gościłam też Andrzeja Dębkowskiego, wydawcę opiniotwórczej w Polsce „Gazety Kulturalnej”, wybitnego pisarza i poetę , będącego jednocześnie jednym z najważniejszych działaczy ZLP w Polsce. Gośćmi moimi były też Stanisława Jarmakowicz, członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich, poetka i malarka oraz Krystyna Grzegrzółka, wybitnie utalentowana poetka polska, członkini Jeleniogórskiego Klubu Literackiego. Przy Okrągłym Stole wiele było wspomnień i radości, rozmów o historii literatury i jej dniu dzisiejszym, o naszych oczekiwaniach na przyszłość. Tematem dominującym były sprawy pokoju i przyjaźni pomiędzy narodami w myśl logo Saloniku Literackiego Różany Dwór – LITERACI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU.

Wydania: