Przebudowa drogi - utrudnienia w Ścinawce Dolnej

Autor: 
inf. M. Matusz

Rozpoczęła się przebudowa kilkusetmetrowego odcinka drogi wojewódzkiej w Ścinawce Dolnej – przy granicy z Gorzuchowem. Od 19 października ruch kołowy w tym miejscu odbywa się wahadłowo z udziałem sygnalizacji świetlnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!
Roboty na głównej drodze w Ścinawce Dolnej wykonywane są w ramach dużego projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”, finansowanego z Programu INTERREG VA, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami projektu: Hradec Kralove i Gmina Radków (Numer projektu: Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745.
W tym roku ma być zrealizowany odcinek liczący ponad 3 km - przez Gorzuchów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 381 (Wałbrzych - Kłodzko).
W przyszłym roku ze Ścinawki Dolnej przebudowa pójdzie przez Ścinawkę Średnią, Ścinawkę Górną aż do granicy państwa w Tłumaczowie. Łącznie 17 kilometrów. Zadanie obejmuje poprawę stanu technicznego dróg wojewódzkich w ich istniejącym pasie (wykonanie nowej nawierzchni i poboczy). Za tę inwestycję drogową odpowiada Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Obecnie droga jest zawężona, w wielu miejscach garbata, o złej nawierzchni, a jednocześnie o natężonym ruchu – zwłaszcza w sezonie letnim, gdyż prowadzi do miejsc atrakcyjnych turystycznie, jak Wambierzyce czy Góry Stołowe ze Szczelińcem Wielkim. Mając to na uwadze burmistrz Jan Bednarczyk już od kilku lat mocno zabiegał o jej przebudowę.
Warto dodać, że jest to duża inwestycja, ale ten sam projekt „Poprawa dostępności...” obejmuje jeszcze dwa inne zadania drogowe.
Jedno – już zrealizowane przez Gminę Radków - dotyczy Radkowa i ul. Grunwaldzkiej – ok. 1 km do granicy państwa. Tutaj wykonana została nowa nawierzchnia i pobocza wraz z podbudową z kruszywa. Drugie to budowa drogi w rejonie Ostrej Góry – także do granicy z Czechami, za którą odpowiada Powiat Kłodzki.

Wydania: