Władysław Kolbusz - malarz tego, co bliskie

Autor: 
Marta Nowicka, Karolina Dyjas
Wł. Kolbusz. Fot. K.jpg

Władysław Kolbusz, najwybitniejszy współczesny dusznicki malarz, obchodzi w lipcu tego roku jubileusz 50-lecia swojej działalności artystycznej w Dusznikach-Zdroju. Z tej okazji Muzeum Papiernictwa zaproponowało Artyście zorganizowanie wystawy retrospektywnej. Wernisaż ekspozycji odbędzie się 4 sierpnia o godz. 17.00. Wystawa ma charakter przekrojowy. Prezentuje dusznickie pejzaże, powstające od końca lat sześćdziesiątych, kopie malarstwa dawnych mistrzów, portrety, również w formie zminiaturyzowanej, plakaty oraz medale, zaprojektowane z okazji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju. Wśród zgromadzonych prac znajdują się portrety osób o istotnym znaczeniu dla dusznickiej społeczności m.in. obraz prezentujący Grzegorza Średzińskiego, burmistrza Dusznik-Zdroju w latach 1994-2002 oraz 2006-2010, Andrzeja Merkura, prezesa Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich czy ks. Mirosława Wójtewicza, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej św. św. Piotra i Pawła w latach 1983-2004. Łącznie ponad 80 prac. Gros dzieł pochodzi z archiwum samego Artysty, znaczna część prac od osób prywatnych i ze zbiorów Muzeum Papiernictwa, kilka przekazała Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich oraz Szpital Uzdrowiskowy Jan Kazimierz w Dusznikach-Zdroju, należący do Spółki Uzdrowiska Kłodzkie.
Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój Piotr Lewandowski.
Władysław Kolbusz urodził się w 1944 roku w Kołaczycach (woj. podkarpackie). W 1963 roku uzyskał dyplom Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Młp. (w 1977 roku szkoła została przeniesiono do Rzeszowa; obecna nazwa – Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie). Z Dusznikami-Zdrojem zetknął się po raz pierwszy, odwiedzając brata w lipcu 1967 r. Początkowo związał się z Zakładami Elektrotechniki Motoryzacyjnej, a od 1971 do 1993 – z Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich (dzisiaj Uzdrowiska Kłodzkie S.A.), dla których realizował szereg prac dekoracyjnych. Od 1971 roku współpracował przy organizacji Festiwali Chopinowskich, zaangażowany w oprawę plastyczną. Do ważniejszych osiągnięć Artysty należy zdobycie Grand Prix w ramach Międzynarodowych Konfrontacji Twórców w Audun-le-Tiche (Francja) w 1997 r. W 1988 uzyskał tytuł artysty-plastyka nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Wydania: