O kondycji finansowej i inwestycjach gminy miejskiej Nowa Ruda

Autor: 
Mirosław Awiżeń rozmawia z burmistrzem Tomaszem Kilińskim
nowaruda.jpg
nowaruda2.jpg

- Zacznijmy od kondycji finansowej Gminy...
- Na ten rok to kwota rekordowa – sto milionów złotych. Z tego na inwestycje planujemy wydać ok. trzydzieści milionów zł. A przyszły rok zapowiada się podobnie, choćby z uwagi na to, że te najważniejsze inwestycje mają 2. letni cykl.
- No to przechodzimy do inwestycji...
- Najważniejsza – droga przez Drogosław (Świdnicka, Piłsudskiego). To bardzo ważna inwestycja zmieniająca cały obraz tej dzielnicy Nowej Rudy. Bo tu nie chodzi tylko o modernizację drogi, ale uporządkowanie i zagospodarowanie całego otoczenia. Łączy się ona z budową ścieżki rowerowej Drogosław – Śródmieście, oświetlenia ledowego, co łączy się z działaniami w sprawie niskiej emisji. Koszt tej inwestycji to ok. 18 mln zł, włączając w to budowę parkingu przy ul. Cmentarnej jako elementu kończącego ścieżkę rowerową.
Wracając na chwilę do inwestycji drogowych – niestety, remont ul. Kłodzkiej się przeciągnął. Planowy jest jej odbiór pod koniec sierpnia, ale już jako tako można przejechać.
Kolejna duża inwestycja to przebudowa ul. Teatralnej – najbardziej uczęszczanego traktu noworudzkiego, gdzie koncentruje się życie mieszkańców śródmieścia. Jest to teren położony w obrębie Oś. Piastowskiego, Liceum Ogólnokształcącego, stadionu czy niedaleko położonego szpitala. To tu jest centrum handlowe (sklepy wielkopowierzchniowe), usługowe (łącznie z usługami bankowymi). W planach jest uczynienie z części terenu Liceum Ogólnokształcącego parkingu na 100 miejsc, a część ul. Teatralnej zamienimy na deptak.
Proszę zauważyć, że nie tyle Rynek, ale właśnie ul. Teatralna jest najbardziej ruchliwym i uczęszczanym miejscem. Jako, że wszystkie inwestycje staramy się wykonywać kompleksowo również na tym obszarze planujemy termomodernizację i wymianę ogrzewania na gazowe 12. budynków mieszkalnych. Termomodernizacji ulegną też budynki użyteczności publicznej czyli: Miejski Zespół Szkół albo od września Szkoła Podstawowa nr 6, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogosławiu, Liceum Ogólnokształcące, kolejny budynek Urzędu Miejskiego przy Rynku 11. W związku z reformą oświaty kompleksowej modernizacji doczeka się obiekt po byłym Gimnazjum Nr 1, a od września tego roku Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z przejściem podziemnym prowadzącym do szkoły.
I kolejne zadanie: trwa również budowa dwóch ścieżek rowerowych.
O jednej już mówiłem (Drogosław - przyp. red.), druga to od Słupca do centrum Nowej Rudy. Uczestniczymy również we wspólnym projekcie połączenia ścieżek rowerowych gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, gminy Radków z naszymi sąsiadami z Czech, z Broumova.
To jeszcze nie koniec inwestycji zaplanowanych na ten rok – przystąpiliśmy właśnie do ciekawego przetargu dotyczącego pełnej rewitalizacji sześciu terenów zielonych miejskich na kwotę 2,5 mln zł, z czego możemy liczyć na refundację w 85%. Jesteśmy również przed oceną naszej współpracy w zakresie kultury z sąsiadami z Czech. Istnieje realna szansa, że z programu współpracy transgranicznej będziemy mogli sfinansować modernizację kompleksu basenowego przy ul. Fredry (dokumentację mamy gotową).
Oprócz inwestycji prowadzonych przez Gminę warto powiedzieć, że mamy nowego inwestora w Słupcu.
- Co to za firma?
- Centrum logistyczne „Merkury - Market”. Firma już nabyła grunt i lada moment rozpocznie się budowa. To kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy.
- Co to jest „Merkury - Market’?
- Najogólniej rzecz biorąc hurtownia materiałów budowlanych skierowanych przede wszystkim do odbiorców z Czech. Już teraz Firma poszukuje pracowników i zapewnia dobre warunki tak pracy jak i płacy.
- Zapytam się, że tak powiem problemowo... Nowa Ruda Śródmieście to starówka, zabytki, turystyczna; No-wa Ruda Słupiec to strefa nowoczesnego przemysłu, a również mieszkaniowa, Nowa Ruda Drogosław to...
- To tereny mieszkaniowe, aczkolwiek inwestor z Australii zaplanował budowę nowoczesnej kopalni, czyli może powstanie tu drugi biegun przemysłu. Wtedy miasto mielibyśmy „domknięte” z gwarancją zarobkowania (godziwego) naszych mieszkańców.
A nam, samorządowcom, pozostawałoby tylko dbanie o jakość życia mieszkańców. O dobre mieszkania z pełną infrastrukturą techniczną, o życie kulturalne, o atrakcje rozrywkowe, o rekreację, sport, godziwy wypoczynek. Tak widzę nasze miasto: Bieguny Kultury i Bieguny Przemysłu jako nierozłączną całość.
- A na koniec...
- Jeszcze tyle w Nowej Rudzie na raz się nie działo. Najbliższe dwa – trzy lata to wielki front inwestycyjny, a to dzięki skutecznemu zdobywaniu środków unijnych na najważniejsze inwestycje.
- Dziękuję.

Wydania: