Cichy protest

Autor: 
Mirosław Awiżeń
sąd.jpg

I w Kłodzku ludzie protestowali przeciwko marginalizacji a raczej ubezwłasnowolnieniu trzeciej władzy, czyli sądownictwa.
20 lipca 2017 r. o godz. 21.00 zebrało się przed budynkiem Sądu Rejonowego w Kłodzku ponad 100 obywateli Ziemi Kłodzkiej, by poprzez zapalenie świeczek, dać sygnał niezgody wobec poczynań rządzącej partii.
Miało to być „nieme” spotkanie, ale nie obeszło się bez krótkich przemówień, śpiewanego głośno hymnu polskiego, a także utworzenia łańcucha solidarności.

Wydania: