A co tam w Różanym Dworze ... Panie Dzieju

Autor: 
Monika Maciejczyk
Przy kominku 19.06.jpg

A w Różanym Dworze … Pani Rektor dr Stanisława Ossowska oraz plener literacki Stowarzyszenia Autorów Polskich z Warszawy. Zagościli literaci, satyrycy, kompozytorzy, muzycy i tancerze – cały warszawski Kabaret „Pół – Serio” pod opieką artystyczną Wandy Stańczak – prezes Warszawskiego Oddziału SAP.
Pełna publiczności Sala Koncertowa ZUK świadczyła o zainteresowaniu kuracjuszy tą formą kultury. Pełne barw, tańca i śpiewu „Cygańskie wieczory” zgromadziły mieszkańców Polanicy-Zdroju i wypoczywających gości. Kabaret Wandy Stańczak grał i śpiewał pro publico bono … bez opłat i podarował widzom wiele radości i wzruszeń.
W ramach plenerów literackich odbyło się w Saloniku Literackim Różany Dwór spotkanie autorskie dr Stanisławy Ossowskiej – poetki i pisarki, działacza na rzecz kultury polskiej. Stanisława Ossowska podzieliła się z gośćmi Salonu swoją poezją ze zbioru wierszy „Żywot miłości”. Utwory te to poezja wysoka, piękna zarówno w formie jak i treści. Poezja przemawiająca i docierająca tam, gdzie nikt wstępu nie ma … do naszej wrażliwości postrzegania świata i ludzi. A wszystko to, poprzez pryzmat miłości, która potrafi zmienić życie człowieka z dnia na dzień… bez ostrzeżeń. Liryka ta, to zasłuchanie… tak pełne ciepła i utonięcia w sobie, że aż niezwykłe. Autorka prowadzi nas swoją drogą emocji. I nagle okazuje się jak jesteśmy wszyscy sobie bliscy. Bowiem emocje poetki stają się naszymi emocjami i budzą odczucia gdzieś w nas głęboko ukryte, a zaskakujące.
Po zakończeniu spotkania wręczyłam Stanisławie Ossowskiej najwyższą nagrodę Różanego Dworu – Imię Róży. Nagrodę za ogromne zasługi na polu kultury oraz integracji środowisk literackich. Nasza autorka posiada doktorat z ekonomii. Była rektorem Wyższej Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jest prezesem Fundacji Kultury Informatycznej i organizatorem otwartych spotkań czwartkowych w należącym do Niej pałacu w Nadarzynie. Gościłam tam wielokrotnie i mogę powiedzieć Państwu, że spotyka się w Nadarzynie świat kultury nie tylko stolicy. Bywają tam pisarze, poeci, aktorzy, artyści i kompozytorzy, politycy i naukowcy. Wielka to praca u podstaw wzajemnego zrozumienia i współpracy środowisk na rzecz krzewienia kultury polskiej.
Gośćmi spotkania byli Wanda Stańczak – prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich (SAP); Lidia Lewandowska-Nayar – członek SAP, satyryk, orientalistka, tłumaczka z języka angielskiego i j. hinduskiego; Joanna Jakubik – poetka, właścicielka wydawnictwa, sekretarz Warszawskiego Oddziału SAP; Danuta Chyła – poetka, członek władz SAP, artystka estradowa; Jadwiga Siwińska-Pacak – poetka, członek Ogólnopolskiego Zarządu Haiku, fotografik; Bogusław Bieńkowski – dziennikarz, redaktor Portalu DKL 24 ; Tadeusz Szewczyk – prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej; Małgorzata Żerkowska – przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego filii w Kłodzku wraz z małżonkiem Zygmuntem; Bogumiła Petrecka – nauczycielka, szefowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Ziemi Kłodzkiej; Iwona Kasztelan – filmowiec i… ja tam też byłam miód i wino piłam.

Podziękowanie
Uczestnicy czerwcowego pleneru literackiego w Różanym Dworze składają wyrazy wdzięczności Zarządowi Uzdrowisk Kłodzkich oraz Dyrekcji i pracownikom Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju za okazaną pomoc i życzliwość. Dziękujemy p. Krzysztofowi Tylki – pracownikowi ZUK za pracę przy nagłośnieniu i nadzór techniczny nad występami Warszawskiego Kabaretu „PÓŁ – SERIO” na scenie Sali Koncertowej Uzdrowiska. Dziękujemy p. Robertowi Serafinowi – pracownikowi Teatru Zdrojowego za pomoc w wydruku materiałów propagandowych i dyplomów dla literatów i artystów. Dziękujemy wszystkim Państwu, mającym swój udział w życzliwej pomocy grupie literackiej. Myślę, że uczestnicy zabiorą ze sobą do stolicy wiele pozytywnych wrażeń o gościnności i współpracy ważnych instytucji oraz wspieraniu przez nie kultury polskiej.
Monika Maciejczyk

Wydania: