130 lat esperanto

Autor: 
inf. Ryszard Niedźwiedź
zdj1.jpg
zdj3.jpg

Dnia 20.04.br. w Filii nr 1 PiMBP w Kłodzku odbyło się spotkanie z czytelnikami z okazji „130 lecia esperanta” oraz w związku z ogłoszeniem przez UNESCO i nasz parlament w 2017 r. Rokiem Zamenhofa. Spotkanie prowadził Wiesław Mietliński, związany z ruchem esperanckim na Ziemi Kłodzkiej od 1970 r. Spotkaniu towarzyszyła niewielka wystawa podręczników i innych wydawnictw esperanckich.
Pierwszym esperantystą jaki zawitał na Ziemię Kłodzką był sam twórca, Ludwik Zamenhof. Odwiedził on pod koniec życia znany kurort – Duszniki Zdrój. Było to w roku 1909. Jedno ze zdjęć wykonanych z sympatykami esperanta, którzy go odwiedzili, dokumentuje ten fakt.
W późniejszym okresie mieszkańcy Dusznik i jego sympatycy na pamiątkę pobytu ufundowali tablicę z napisem „Twórca Esperanta”. Kamień ten przetrwał do dnia dzisiejszego i znajduje się przy ul. Zdrojowej.
W 1957 r. powstał Związek Esperantystów. Jego pierwszy Zarząd reprezentowali: Eugeniusz Zagorowski – prezes, Lidia Orodyńska – sekretarz, Halina Denenfald – skarbnik i Ewa Czerwińska – członek. Dla uczczenia pamięci ich działania w Kłodzku jeden z parków został nazwany Parkiem Esperanto, w 1987 r. wystawiono kamień pamiątkowy upamiętniający 100-lecie Esperanta, a także ufundowano wizerunek Matki Boskiej Nadziei czyli esperanckiej przez esperantystów krajowych jak i zagranicznych przyjaciół.
W Bystrzycy Kł. jedna z ulic została nazwana ul. Zamenhofa, jest też tablica upamiętniająca Międzynarodowe Wczasy Esperanckie jakie odbywały się w Międzygórzu. Z Kłodzkiem współdziałały Koła Esperantystów w Ząbkowicach, prowadzone przez Krystynę Suszyniec, a w Lądku Zdroju przez Janinę Rudziak. W Lądku jest również ul. Zamenhofa. MGOK w Bystrzycy Kł. przez długi czas był oazą ruchu młodzieży esperanckiej z Ziemi Kłodzkiej. To tu odbywała się impreza o nazwie „Tagoj de Bulgario”. Współorganizował je m.in. p. Marin Kamberow, mieszkaniec Bystrzycy pochodzenia bułgarskiego. Społeczeństwo Ziemi Kłodzkiej zawsze sympatyzowało i popularyzowało esperanto. Oto kilka nazwisk godnych odnotowania: Witold Bugalski, Zdzisław Górnicki, Janina Horoszko, Józef Kosiński, Stanisława i Marin Kamberowie, Jadwiga Dudzic, Stanisław Klim, czy ogólnokrajowy duszpasterz esperantystów z Tarnowa ks. Józef Zielonka, częsty nasz gość. Warto też wspomnieć, że w pewnym okresie komunizmu niektórzy z esperantystów byli na cenzurowanym. Doświadczył tego p. Zdz. Górnicki, Marian Federowicz czy Wiesław Mietliński. Obecnie kontynuuje program esperancki tzw. Klub Inicjatyw Młodzieży. Jego sztandarową imprezą jest m.in. Międzynarodowy Konkurs Pieśni i Piosenki Esperanckiej. W tym roku odbędzie się 6 i 7 czerwca we Wrocławiu, Dusznikach Zdroju i Kłodzku. Program ten kontynuujemy od 1993 r. dzięki przychylności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
Klub Inicjatyw Młodzieży święci w roku 2017 25-lecie swej działalności.

Wydania: