Samorządowa Polska kontra Polska rządowa

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Czyli: władza zdecentralizowana czy centralna
Linia podziału rysuje się teraz pomiędzy władzą wykonawczą rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (ustawodawcza i sądownicza została przez nią w zasadzie zdominowane) a władzą samorządową. Gminną, powiatową i wojewódzką/marszałkowską.
Wybory samorządowe pokażą, czy chcemy, aby centralna władza wykonawcza zawłaszczyła również samorządy lokalne.

Ps. Przodowniczą rolę jedynie słusznej partii to ja już przeżyłem. To, że Konstytucja była tylko „świstkiem papieru” też. I nie chcę powtórki.

Wydania: