Przydomowe oczyszczalnie ścieków... Dofinansowanie do inwestycji

Autor: 
inf. M. Matusz

W ubiegłym roku dofinansowanie zostało przyznane dla 5 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ile obiektów otrzyma takie wsparcie w tym roku – czas pokaże. Termin składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami upływa 31 maja 2017 r.
Obecny rok jest kolejnym, w którym Gmina Radków przyznaje dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radkowa z 12 listopada 2014 r., o takie wsparcie mogą się ubiegać właściciele, współwłaściciele (w tym wspólnoty mieszkaniowe) lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, pod warunkiem zameldowania przynajmniej jednego właściciela lub posiadania adresu siedziby firmy wnioskodawcy w danej nieruchomości, w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków. Programem wsparcia objęte są obiekty na nieruchomościach znajdujących się w miejscach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub gdy nie ma warunków technicznych, by taką nieruchomość podłączyć do sieci.
Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków przez Gminę Radków, poprzez udzielenie dotacji inwestorom, na zakup lub zakup z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzenia ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% poniesionych kosztów (brutto) na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określoną liczbę osób, lecz nie więcej niż: do 8 osób – 2.200 zł; od 9 do 16 osób – 3.800 zł; od 17 do 60 osób – 6.800 zł; od 61 do 140 osób – 12.000 zł; powyżej 141 osób – 15.600 zł.
Dodajmy, iż dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzi z budżetu Gminy Radków – na 2017 rok planowane jest 20-25 tys. zł. Wnioski stanowią załącznik do Uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków z 12 listopada 2014 r. (BIP).
Szczegółowych informacji na temat dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Radków udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie, tel. 74/873-50-32.

Wydania: